Produktionsnära IT till Skottland och Karbenninge

Produktionsnära IT till Skottland och Karbenninge Pronyx Woodit, dotterbolag till O-listenoterade Pronyx AB, har i hård konkurrens, fått två viktiga ordrar på styrsystem till sorteringsutrustningar på sågverk. Den ena ordern är till Skottland där man ska styra och övervaka ett 80-facks råsorteringsverk. Det andra systemet ska levereras till Hedin i Karbenninge för utbyte och uppgradering av ett äldre system av annat fabrikat. Sammanlagd ordersumma för de bägge systemen överstiger 1,5 Mkr. Systemen är uppbyggda av PLC mot maskinerna och PC mot operatörer och användare. Båda ordrarna stärker och befäster Pronyx Woodits ställning som den ledande leverantören av produktionsnära IT-lösningar till sågverksindustrin i Sverige och internationellt. Växjö den 15 november 1999 För ytterligare information kontakta gärna: Sören Schjölin VD Pronyx Woodit telefon: 0702-45 43 45 eller e-mail: soren.schjolin@pronyx.se. se även: www.pronyx.se Bakgrundsinformation Pronyx AB (publ.) är ledande leverantör av kompletta produktionsnära IT- lösningar. Koncernen har över 200 anställda verksamma vid 13 kontor i Sverige, ett i Finland och ett på Nya Zeeland. Leveranserna omfattar utveckling av allt från automation till avancerad produktionsstyrning för hela fabriker. Pronyx kunder återfinns främst inom områdena järn & stål, papper & massa, verkstadsindustri, sågverk, VA-verk, livsmedelsindustri, elkraftproducenter och -distributörer samt andra energiföretag. Pronyx AB verkar internationellt och har kunder över hela världen. Samarbete har utvecklats med andra företag med kompletterande produkter och tjänster. Bland dessa kan särskilt nämnas ABB, Gensym, Microsoft, Siemens och Sandvik Tamrock. Pronyxaktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991115BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/15/19991115BIT00510/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar