Pronyx erhåller flera order till sågverksindustrin

Pronyx erhåller flera order till sågverksindustrin SBI-noterade Pronyx, som är en ledande leverantör av produktionsnära IT- lösningar, har fått två intressanta order till sitt dotterbolag Pronyx Woodit AB. Det sammanlagda ordervärdet för dessa två order uppgår till ca 4 MSEK. Den ena ordern gäller en leverans till Hällnäs Såg och den andra till Rockhammars Timmer. Bägge leveranserna gäller kompletta system för styrning av sorterverk och leverans kommer att ske i stort sett omgående. Sören Schjölin, VD för Pronyx Woodit AB: "Dessa två order har vi fått genom vårt nya kontor i Sundsvall. Vi har nu ett mer eller mindre heltäckande produkterbjudande mot marknaden för sågverkslösningar och vår position inom svensk och internationell sågverksindustri förstärks alltmer." Växjö den 19 maj 1999 För ytterligare information kontakta gärna: Sören Schjölin, Pronyx Woodit AB telefon: 0470 - 24 990, mobil: 070 - 845 43 45 http://www.pronyx.se Bakgrundsinformation Pronyx AB (publ.) är ledande leverantör av kompletta produktionsnära IT- lösningar. Koncernen har över 160 anställda vid 13 kontor i Sverige, samt ett kontor i Nya Zeeland. Leveranserna omfattar utveckling av allt från automation till avancerad produktionsstyrning för hela fabriker. Pronyx kunder återfinns främst inom områdena järn & stål, papper & massa, verkstadsindustri, sågverk, VA-verk, elkraftproducenter och -distributörer samt andra energiföretag. Pronyx AB verkar internationellt och har kunder över hela världen. Samarbete har utvecklats med andra företag med kompletterande produkter och tjänster. Bland dessa kan särskilt nämnas ABB, Gensym, Microsoft och Siemens. Pronyxaktien är sedan våren 1997 noterad på SBI-listan och kommer under 1999 att flytta över till Stockholm Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00320/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar