Pronyx får ytterligare order från Procordia Food

Pronyx får ytterligare order från Procordia Food Pronyx, som är en ledande leverantör av produktionsnära IT-lösningar, har fått ytterligare en intressant order till sitt dotterbolag Pronyx MIC AB. Denna order gäller en leverans av MICs system, MICROFLEX / EnergiDirigenten , och skall i första läget utnyttjas för internmätning på Procordias anläggning- ar för Felix i Eslöv. Systemet, som kommer att ha ett hundratal mätpunkter, skall mäta förbrukningen av el, ånga, värmemängd, tryckluft, samt kallt och varmt vatten. Ordern har erhållits i samarbete med Sydkraft, som fungerar som säljkanal på den svenska marknaden, och är den tredje till Procordia Food. Tidigare har MIC via Sydkraft fått order från Pripps i Frölunda och Bromma. I bägge dessa fall rör det sig om energioptimering m.h.a. EnergiDirigenten. MICROFLEX / EnergiDirigenten är ett system för effekt- och energistyrning, som styr och övervakar energianvändningen i en anläggning. En vanlig tillämp- ning är att kapa topparna i energiförbrukningen, genom att styra ner valda ob- jekt enligt en prioritetslista. Detta tillåter användaren att abonnera på en lägre maxeffekt, vilket kraftigt minskar energikostnaderna. MICROFLEX kan ock- så användas t.ex. för att så långt som möjligt förlägga högeffektkrävande pro- cesser till lågtariffperiod. MICROFLEX finns installerat i fler än 150 anlägg- ningar, bl.a. hos Scania, Södra Timber, Pågens och Falcon Bryggerier. MICROFLEX är plattformsoberoende och översätts nu till engelska och tyska som förberedelse för en internationell expansion. Lund den 2 november 1999 För ytterligare information kontakta gärna: Krister Mårtensson, VD Pronyx MIC AB telefon: 046 - 286 21 30, mobil: 070 - 676 07 72 se även: www.pronyx.se Bakgrundsinformation Pronyx AB (publ.) är ledande leverantör av kompletta produktionsnära IT- lösningar. Koncernen har över 200 anställda verksamma vid 13 kontor i Sverige, ett i Finland samt ett i Nya Zeeland. Leveranserna omfattar utveckling av allt från automation till avancerad pro- duktionsstyrning för hela fabriker. Pronyx kunder återfinns främst inom områ- dena järn & stål, papper & massa, verkstadsindustri, sågverk, VA-verk, livsme- delsindustrin, elkraftproducenter och -distributörer samt andra energiföretag. Pronyx AB verkar internationellt och har kunder över hela världen. Samarbete har utvecklats med andra företag med kompletterande produkter och tjänster. Bland dessa kan särskilt nämnas ABB, Gensym, Microsoft, Siemens och Sandvik Tamrock. Pronyxaktien är noterad på OM Stockholmbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00190/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar