Pronyx fokuserar på kärnverksamheten

Pronyx fokuserar på kärnverksamheten Pronyx kommer som tidigare kommunicerats att under innevarande år prioritera lönsamhet. Som ett led i processen att skapa rätt förutsättningar, och öka fokus på kärnverksamheten inför Pronyx en ny organisationsstruktur inom affärsområde Konsult & Projekt. Planen på en utdelning av affärsområdet Energiprodukter till aktieägarna påverkas inte av denna förändring. "Koncernens dotterbolag har varit väldigt olika i storlek och strukturell uppbyggnad. Vi inför nu en enhetlig dotterbolagsstruktur där varje bolag får mycket tydliga mål. De skall sälja och genomföra lönsamma projekt inom sina respektive marknadssegment" , säger Gunnar Meller, VD och koncernchef i Pronyx. Den nya koncernstrukturen innebär att Pronyx kan leverera avancerade och kundanpassade systemlösningar inriktade mot koncernens prioriterade marknadssegment. Genom den nya organisationen kan Pronyx kombinera konsultverksamhet med ett antal produkter och koncept per marknadssegment. "Vår kompetens ligger i att genomföra industriella IT-projekt. Ökad lönsamhet skapas genom att kombinera djup kompetens inom våra kunders verksamhet med vår metodik för rationella systemlösningar", säger Gunnar Meller. Moderbolagets roll blir att förädla koncernens strukturkapital, ansvara för strategiarbetet och utveckla gemensamma värden i koncernen. Dotterbolagen kommer att koncentrera sig på kunderna och ska med god lönsamhet marknadsföra, sälja, producera och leverera industriella IT- lösningar. Den nya organisation kommer att vara operativ från 1 april 2000. Redovisning av resultat kommer att ske i den nya strukturen från halvårsrapporten år 2000. Organisationsschema bifogas. För ytterligare information kontakta gärna: Gunnar Meller, VD och koncernchef Pronyx, 0223-217 53, e-mail: gunnar.meller@pronyx.se Per Lambert, Styrelseordförande Pronyx, 0155-559 01, e-mail: per.lambert@pronyx.se Se även: www.pronyx.se Den nya organisationen Dotterbolagen Paper, Metal och Industry bildas ur nuvarande Industrisystem. Affärsområdet Energiprodukter påverkas inte av förändringen. För Metal och Industrial Systems är VD-befattningarna vakanta och en rekryteringsprocess har inletts. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00430/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar