Pronyx och CyberCube inleder samarbete

Pronyx och CyberCube inleder samarbete Pronyx har slutit ett samarbetsavtal med det finländska företaget CyberCube som utvecklar simuleringsprogramvara. CyberCubes produkter kompletterar Pronyx nuvarande erbjudande till industriella kunder. Programvarorna gör det möjligt att simulera förändringar och investeringar i produktionsprocesser före beslut och genomförande. "Betydelsen av simulering i industriellt beslutsfattande ökar hela tiden. Mer diversifierade produkter, kortare produktcykler och ökande krav på förutsägbara leveranstider är exempel på utmaningar som industriella organisationer möter idag. CyberCubes simuleringsprogramvara kompletterar på ett mycket bra sätt våra egna lösningar", säger Gunnar Meller, koncernchef i Pronyx. "Genom samarbetet kan fler och fler industrier dra nytta av simulering, som möjliggör utvärdering av handlingsalternativ innan beslut måste fattas. Vårt avtal med Pronyx öppnar en ny marknadskanal för CyberCube. Tillsammans kan vi skapa skräddarsydda simuleringslösningar för en rad olika industriella branscher", kommenterar Jan Österman, VD i CyberCube. CyberCube erbjuder skräddarsydda simuleringslösningar baserade på en egenutvecklad plattform, där det grafiska användargränssnittet kan hanteras utan programmeringserfarenhet. Effekten av olika varianter på produktion, operationsflöden eller monteringsmetoder kan provas utan att påverka pågående produktion. Detta är mycket värdefullt för organisationer, då experiment i en aktiv produktionsanläggning är tidskrävande, svåra och dyra att genomföra. Simulering kan också utnyttjas för utbildning i handhavande av komplicerade anläggningar och system. Nyköping den 5 oktober 2001 För ytterligare information kontakta gärna: Gunnar Meller, Jan Österman, VD och koncernchef Pronyx AB VD i CyberCube Tel: 070-535 30 48 Tel: +358 424 2220 300 E-post: gunnar.meller@pronyx.com E-post: jan.osterman@cubercube.fi Bakgrundsinformation Pronyx (www.pronyx.com) Pronyx skall stärka sina kunders lönsamhet genom att leverera lösningar för en effektivare produktion, baserade på en unik kombination av verksamhetskunnande och industriell IT. Traditionell basindustri liksom tillverkningsindustri kräver en kontinuerlig effektivisering av produktionen och utvecklingen går mot ett allt tätare samarbete mellan beställare och leverantör. Detta ökar kraven på precision, kvalitet och pålitlighet i alla led. För att uppnå detta krävs återkommande investeringar i IT-lösningar som styr, optimerar, övervakar och reglerar produktionsflödet. Pronyx har en unik metodik för att ta fram helhetslösningar som möjliggör för kunderna att ligga i framkanten av utvecklingen. Det är Pronyx avsikt att utnyttja denna metodik, kombinerat med sin specialistkunskap inom bas- och processindustri, för att expandera i Norden och på marknader med snarlika förutsättningar. Pronyx har idag ca 140 anställda. Organisationen är anpassad efter kundsegmenten: Wood, Paper, Industry och Metal. Pronyx är en marknadsledande leverantör av industriella IT-lösningar till dessa segment. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. CyberCube (www.cybercube.fi) CyberCube levererar simuleringsprogramvara och tjänster med avseende att effektivisera produktions- och logistikprocesser. Genom användandet av simuleringsprogramvara kan kunderna planera förändringar eller nyanläggningar av produktionssystem. Referenser finns bl.a. inom logistik, produktion, gruvhantering och trafiksystem. Produkterna baseras på företagets egenutvecklade adaptiva simuleringsplattform. Simuleringsmotorn, databasen och det grafiska användargränssnittet samverkar så att skräddarsydda lösningar som möter kundernas individuella behov kan skapas. CyberCube grundades 1992 och ägs av de anställda och riskkapitalbolaget Concordia Capital. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00320/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00320/bit0001.pdf

Dokument & länkar