Stor order till Pronyx Woodit från Skottland

Stor order till Pronyx Woodit från Skottland Pronyx Woodit, dotterbolag till O-listenoterade Pronyx AB har erhållit en stor order från ett sågverk i Skottland. Leveransen omfattar tredimensionell uppmätning av stockar, styrning av timmersortering och såglinje samt i förlängningen även styrning av råsortering. Ordervärdet är på 5,8 Milj kronor och anläggningen skall vara i drift i juli år 2000. "Vi kommer att använda ny teknik som ger kunden möjlighet att använda Internetteknik för att via intranät kommunicera med automationsutrustningen. Det ger möjlighet att från vilken arbetsplats som helst följa löpande produktion, utföra mjukvaruunderhåll och felsöka anläggningen." berättar Sören Schjölin. "Vi ser den här ordern som ytterliggare ett viktigt steg på vår internationella expansion på sågverksmarknaden" uttalar Gunnar Meller, koncernchef i Pronyx. Växjö den 4 november 1999 För ytterligare information kontakta gärna: Sören Schjölin VD Pronyx Woodit telefon: 0702-45 43 45 eller e-mail: soren.schjolin@pronyx.se. se även: www.pronyx.se Bakgrundsinformation Pronyx AB (publ.) är ledande leverantör av kompletta produktionsnära IT- lösningar. Koncernen har över 200 anställda verksamma vid 13 kontor i Sverige, ett i Finland och ett på Nya Zeeland. Leveranserna omfattar utveckling av allt från automation till avancerad produktionsstyrning för hela fabriker. Pronyx kunder återfinns främst inom områdena järn & stål, papper & massa, verkstadsindustri, sågverk, VA-verk, livsmedelsindustri, elkraftproducenter och -distributörer samt andra energiföretag. Pronyx AB verkar internationellt och har kunder över hela världen. Samarbete har utvecklats med andra företag med kompletterande produkter och tjänster. Bland dessa kan särskilt nämnas ABB, Gensym, Microsoft, Siemens och Sandvik Tamrock. Pronyxaktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00650/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar