Stor orderingång för Pronyx MIC

Stor orderingång för Pronyx MIC Pronyx MIC AB, som är ett dotterbolag till O-listenoterade Pronyx AB, har un- der den senaste tiden haft en kraftig orderingång för sitt system EnergiDiri- genten. Dessa nya order gäller leveranser av MICs system, MICROFLEX / EnergiDirigen- ten , och gäller följande kunder och användningsområden: Tetra Pak Internmätning Karlshamns AB Internmätning Nordmills AB Styrning och Internmätning Atria Lithells AB Styrning Assi Domän Barrier Coating AB Styrning och Internmätning Arvika Gjuteri AB Styrning och Internmätning) Profilgruppen AB Styrning Orderna har erhållits i samarbete med Sydkraft, som fungerar som säljkanal på den svenska marknaden, och befäster ytterligare MICROFLEX / EnergiDirigenten som det klart ledande systemet inom energioptimering för industrin. MICROFLEX / EnergiDirigenten är ett system för effekt- och energistyrning, som styr och övervakar energianvändningen i en anläggning. En vanlig tillämp- ning är att kapa topparna i energiförbrukningen, genom att styra ner valda ob- jekt enligt en prioritetslista. Detta tillåter användaren att abonnera på en lägre maxeffekt, vilket kraftigt minskar energikostnaderna. MICROFLEX kan ock- så användas t.ex. för att så långt som möjligt förlägga högeffektkrävande pro- cesser till lågtariffperiod. MICROFLEX finns installerat i fler än 150 anlägg- ningar, bl.a. hos Scania, Södra Timber, Pågens, Procordia och Falcon Bryggeri- er. MICROFLEX är plattformsoberoende och översätts nu till engelska inför den internationella expansionen. Lund den 19 november 1999 För ytterligare information kontakta gärna: Krister Mårtensson, VD Pronyx MIC AB telefon: 046 - 286 21 30, mobil: 070 - 676 07 72 se även: www.pronyx.se Bakgrundsinformation Pronyx AB (publ.) är ledande leverantör av kompletta produktionsnära IT- lösningar. Koncernen har över 200 anställda verksamma vid 13 kontor i Sverige, ett i Finland samt ett i Nya Zeeland. Leveranserna omfattar utveckling av allt från automation till avancerad pro- duktionsstyrning för hela fabriker. Pronyx kunder återfinns främst inom områ- dena järn & stål, papper & massa, verkstadsindustri, sågverk, VA-verk, livsme- delsindustrin, elkraftproducenter och -distributörer samt andra energiföretag. Pronyx AB verkar internationellt och har kunder över hela världen. Samarbete har utvecklats med andra företag med kompletterande produkter och tjänster. Bland dessa kan särskilt nämnas ABB, Gensym, Microsoft, Siemens och Sandvik Tamrock. Pronyxaktien är noterad på OM Stockholmbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/19/19991119BIT00260/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar