Teleca lägger bud på Pronyx

Teleca lägger bud på Pronyx Teleca lägger ett bud på samtliga aktier i och konvertibla skuldförbindelser utgivna av Pronyx. Budet innebär att 11 Pronyx-aktier kan bytas mot en Teleca-aktie. Alternativt erbjuds även 3,30 kr/aktie kontant. Detaljerad information finns i pressmeddelande från Teleca och prospekt kommer att utarbetas och utsändas till samtliga aktie- och konvertibelägare. Pronyx kompletterar Benimas med framförallt en solid IT-kompetens och förstärker Benimas utbud med produktionsadministrativa lösningar för en rad branscher. Pronyx produkter, kunder och kompetens inom sågverksområdet öppnar ett nytt verksamhetsfält för Benima. Genom sammanslagningen skapas Sveriges största oberoende leverantör av lösningar inom industriell IT med ett komplett utbud från el- konstruktion till optimering och simulering. Bolaget får verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark och sammanlagt över 500 anställda. " Den nya organisationen kommer att fortsätta erbjuda våra kunder de produkter, projekt, tjänster och service som Pronyx representerar och dessutom addera alla erbjudanden som finns i Teleca. Jag ser fram emot en spännande framtid i det nya bolaget." säger Gunnar Meller, VD i Pronyx. Pronyx styrelse ställer sig positiv till budet och rekommenderar enhälligt bolagets aktieägare att acceptera erbjudandet. Per Lambert, styrelsens ordförande, samt Gunnar Meller, VD, har även personligen förbundit sig att acceptera budet och rekommenderar aktieägarna att göra detsamma. För ytterligare information kontakta gärna: Per Lambert Gunnar Meller Styrelseordförande i Pronyx AB VD och koncernchef Pronyx AB 0155-559 01, per.lambert@pronyx.com 070-535 30 48, gunnar.meller@pronyx.com Bilaga: Styrelsens för Pronyx uttalande i anledning av budet Se även: www.pronyx.com, www.benima.se, www.teleca.com Bakgrundsinformation Pronyx skall stärka sina kunders lönsamhet genom att leverera lösningar för en effektivare produktion, baserade på en unik kombination av verksamhetskunnande och industriell IT. Traditionell basindustri liksom tillverkningsindustri kräver en kontinuerlig effektivisering av produktionen och utvecklingen går mot ett allt tätare samarbete mellan beställare och leverantör. Detta ökar kraven på precision, kvalitet och pålitlighet i alla led. För att uppnå detta krävs återkommande investeringar i IT-lösningar som styr, optimerar, övervakar och reglerar produktionsflödet. Pronyx har en unik metodik för att ta fram helhetslösningar som möjliggör för kunderna att ligga i framkanten av utvecklingen. Det är Pronyx avsikt att utnyttja denna metodik, kombinerat med sin specialistkunskap inom bas- och processindustri, för att expandera i Norden och på marknader med snarlika förutsättningar. Pronyx har idag ca 125 anställda. Organisationen är anpassad efter kundsegmenten: Wood, Paper, Industry och Metal. Pronyx är en marknadsledande leverantör av industriella IT-lösningar till dessa segment. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. Telecas erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av konvertibla skuldförbindelser utgivna av Pronyx Samgåendet mellan Benima och Pronyx ligger mycket väl i linje med de utvecklingstrender som påverkar framtida efterfrågan på marknaden exempelvis kundernas ökade krav på stora och långsiktiga leverantörer. Genom samgåendet garanteras Pronyx kunder och personal en fortsatt utveckling av erbjudandet till marknaden samtidigt som aktieägarna erbjuds en likvid aktie noterad på Attract 40-listan. Pronyx styrelse har därför enhälligt tillstyrkt budet och rekommenderar bolagets aktieägare och innehavare av konvertibla skuldförbindelser att acceptera budet. Nyköping den 5 juli 2002 Pronyx AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20020705BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/05/20020705BIT00340/wkr0002.pdf

Dokument & länkar