Ytterligare order till Pronyx Woodit

Ytterligare order till Pronyx Woodit Pronyx Woodit, dotterbolag till O-listenoterade Pronyx AB, har fått ytterligare en fin order på styrsystem till ett sågverk. Ordern gäller en leverans till Forslund Forest, som är en sågverksleverantör i Skellefteå, och slutkunden är Jutos sågverk. Systemet som Pronyx Woodit skall leverera gäller styrning av råsorteringen med ströläggare samt justerverk med paketläggare. Den totala ordersumman överstiger 3,4 Mkr. Sören Schjölin, VD i Pronyx Woodit AB: "Den här ordern befäster ytterligare vår ställning som den f.n. framgångsrikaste leverantören av produktionsnära IT till den svenska sågverksindustrin. Den mycket goda orderingången till Woodit under hösten gör att vi har en bra beläggningssituation inför 2000." Växjö den 26 november 1999 För ytterligare information kontakta gärna: Sören Schjölin VD Pronyx Woodit telefon: 0702-45 43 45 eller e-mail: soren.schjolin@pronyx.se. se även: www.pronyx.se Bakgrundsinformation Pronyx AB (publ.) är ledande leverantör av kompletta produktionsnära IT- lösningar. Koncernen har över 200 anställda verksamma vid 13 kontor i Sverige, ett i Finland och ett på Nya Zeeland. Leveranserna omfattar utveckling av allt från automation till avancerad produktionsstyrning för hela fabriker. Pronyx kunder återfinns främst inom områdena järn & stål, papper & massa, verkstadsindustri, sågverk, VA-verk, livsmedelsindustri, elkraftproducenter och -distributörer samt andra energiföretag. Pronyx AB verkar internationellt och har kunder över hela världen. Samarbete har utvecklats med andra företag med kompletterande produkter och tjänster. Bland dessa kan särskilt nämnas ABB, Gensym, Microsoft, Siemens och Sandvik Tamrock. Pronyxaktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00180/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar