Om oss

Property People AB ökar värdet på fastigheter och platser genom place branding. Målet är att hitta nya vägar och tillvägagångssätt för att öka värdena för köpare, säljare, ägare, besökare och kommuninvånare.Företaget leder fastighetsägare och byggherrar genom hela utvecklingsprocessen samt tar ett helhetsansvar för analys, public affairs, konceptutveckling, kommunikation och marknadsföring. www.propertypeople.se