Åke Jacobsson leder krishanteringsarbetet efter skogsbranden i Västmanland

Den stora skogsbranden i Västmanland är över och det mycket omfattande efterarbetet är igångsatt. Länsstyrelsen har nu det övergripande ansvaret. Utnämnd till chef för krishanteringen är Åke Jacobsson, till vardags konsult på Prospero, men fram till årsskiftet utlånad till och anställd på deltid av Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Det är ett komplext och ansvarsfyllt arbete som Åke Jacobsson nu inleder.
Jag ansvarar för samordningen av de frågor som rör fyra kommuner och cirka 200 skogsägare Till min hjälp har jag en krishanteringsgrupp som just nu består av 15 personer men som kan komma att ändras beroende på behov och inriktning, säger Åke Jacobsson.

Arbetet handlar bland annat om att ge psykosocialt stöd till de drabbade, ”lämna tillbaka” skogen till
skogsägarna, samordna de medel regeringen avsatt och ta hem räddningstjänstens materiel.

– Bara för räddningstjänstens insatser har regeringen avsatt 250 miljoner kronor och den brandslang som ligger kvar i skogen räknas ta tio manår att ta hem i det i omkrets sex mil stora området. Vi måste också säkra alla fakta om vad som hände, vilka beslut som togs av vilka och när, och så vidare. Det kommer att uppstå många nya frågor längs vägen som vi inte kan förutse just nu, vi har inte varit med om något liknande i Sverige, någonsin.

Åke Jacobsson är med sin långa erfarenhet, bland annat som chef för räddningstjänsten i Göteborg under tolv år, en av Sveriges främsta experter på området. Han var till exempel högsta ansvarig, inom räddningstjänsten, för händelser som Backabranden och EU-toppmötet i Göteborg.
– Det här är ett uppdrag som det inte går att säga nej till och självklart vill jag bidra med mina kunskaper och erfarenheter, säger Åka Jacobsson, som till vardags arbetar som konsult med just krisledningsfrågor inom kommuner och organisationer.

– Vi på Prospero är stolta över att Åke Jacobsson, med så lång praktisk erfarenhet från olika typer av krisledning, är en medlem i vårt konsultteam. Det är naturligtvis glädjande att Åke blivit personligen tillfrågad av Länsstyrelsen i Västmanlands län att organisera arbetet efter den stora skogsbranden. Vi ser det som en del i vårt samhällsansvar att ge Åke tjänstledigt på deltid för att på bästa sätt kunna bistå Länsstyrelsen efter önskemål, säger Timo Pohjanvuori, vd för Prospero.

För mer information, kontakta gärna:
Timo Pohjanvuori, vd Prospero, tfn 070-84 10 208, timo@prospero.se
Richard Rebhan, kontorschef Prospero Stockholm, tfn 0701-810678, richard@prospero.se
www.prospero.se

Prospero är en oberoende managementkonsult inom lönsamhetsdriven användning och utveckling av tjänster, varor eller organisation med beröring till teknologi. Vår roll som rådgivande expert handlar om att få förändringar att svara mot människors behov och förväntningar. Metodiskt analysarbete ger hållbara och lönsamma beslut, alltid med den mänskliga användarnyttan i fokus. Prospero överbryggar omfattande frågeställningar samt planerar förändring och innovation inom offentlig verksamhet och privata företag.

Taggar:

Om oss

Default description. Change immediately

Snabbfakta

Den stora skogsbranden i Västmanland är över och det mycket omfattande efterarbetet är igångsatt. Länsstyrelsen har nu det övergripande ansvaret. Utnämnd till chef för krishanteringen är Åke Jacobsson, till vardags konsult på Prospero, men fram till årsskiftet utlånad till och anställd på deltid av Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Twittra det här

Citat

Jag ansvarar för samordningen av de frågor som rör fyra kommuner och cirka 200 skogsägare Till min hjälp har jag en krishanteringsgrupp som just nu består av 15 personer men som kan komma att ändras beroende på behov och inriktning.
Åke Jacobsson.