Flaggningsmeddelande

Som en följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen i ProstaLund AB (”ProstaLund”) har aktieägaren BWG Invest Sàrl:s innehav passerat en flaggningsgräns.

BWG Invest Sàrl:s ägarandel har minskat från 10,2 procent av röster och kapital till 9,6 procent av röster och kapital. BWG Invest Sàrl ägde före företrädesemissionen totalt 1 047 498 aktier i bolaget. Efter genomförd företrädesemission äger BWG Invest Sàrl totalt 1 310 655 aktier i bolaget. Ägarandelen minskas som ett resultat av utspädning.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ProstaLund i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2018 ligger på lansering av den nya, moderna versionen av CoreTherm samt marknadsexpansion, dels lokalt inom Norden och dels till Kina. Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar