Mikkeli Centralsjukhus presenterar sina första patientresultat med CoreTherm behandlingar vid det Finska urologimötet i Oulu

Vid det finska urologimötet i Oulu, den 9 februari 2018, presenterades inledande erfarenheter från patientbehandlingar med Coretherm vid Mikkeli centralsjukhus. Verksamheten startades upp i september 2017 för att erbjuda ett öppenvårdsalternativ för BPH patienter som alternativ till TURP operation.

Verksamhetschef, Dr Niilo Hendolin, redovisade ett behandlingsresultat jämförbart med TURP med lägre komplikationsgrad samt konstaterade i sina slutsatser metoden som en polikliniskt väl tolererad och snabb behandling för BPH patienter.

ProstaLund närvarade vid mötet och initierade många viktiga kontakter med urologer vid andra sjukhus i Finland.

Det är mycket glädjande att konstatera att vi nu har ett etablerat behandlingscenter i Finland som presenterar sina kliniska erfarenheter till kollegor vid andra urologiska kliniker i landet, säger Hans Östlund i en kommentar.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2018 ligger på ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms påverkan på prostatacancer. Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar