Mycket positiva resultat vid utvärdering av mikrovågsbehandling av godartad prostataförstoring

Mycket positiva resultat vid utvärdering av mikrovågsbehandling av godartad prostataförstoring Vid Läkarstämman i Stockholm 26-28 november presenteras det sammanlagda resultatet (poolade data) efter utvärdering av 180 patienter; alla med godartad prostataförstoring som behandlats med mikrovågor. Tre parametrar - minskad prostata, ökat urinflöde och symtomminskning - ingår i utvärderingen. Resultaten från patienter som behandlats med PLFT (ProstaLund Feedback Treatment) från tre olika studier (totalt 180 patienter) jämfördes och analyserades. Resultaten visade, 12 månader efter behandlingen: · Prostatavolymen minskade med 35%, mätt med ultraljud. · Urinflödet, Qmax, hade ökat med 109%. · Symtomen hade minskat med 70%, mätt med standardiserad skala, IPSS* och livskvaliteten, Bother score, hade på motsvarande sätt ökat med ca 70%. ........................................................................ * IPSS, Individual Prostate Symptom Score, normalvärdet ligger på 7 och därunder, maxvärdet på testet är 35, testet består av 7 frågor med poäng från 0-5 per fråga. Frågorna är relaterade till vattenkastning. Resultat 12 månader efter behandling med PLFT, n=180 Parameter Före PLFT 12mån efter PLFT Förändring Symtom, IPSS 20.9 6.4 - 69 % Livskvalitet, Bother score* 4.2 1.2 - 71 % Urinflöde, Qmax (ml/s) 7.7 16.1 + 109 % Prostata volym (ml) 52 34 - 35 % * Ju lägre värde desto bättre, med värdet 1 menas att besvären inte inskränker på upplevd livskvalitet Ovannämnda resultat presenteras vid en föreläsning under Läkarstämman i Stockholm Torsdagen den 27 november; kl 11.15 - 12.30 i Sal A 3. Välkommen även till vår monter nr: A04:03! För ytterligare information, kontakta informationschef Kristina Hallström 046-18 19 23 alt. 0709-31 27 38. Besök även vår hemsida www.prostalund.com. ProstaLund® är ett företag verksamt inom medicinteknik med 35 anställda i Lund. Bolaget utvecklar och säljer utrustning för behandling av godartad prostataförstoring, baserat på en unik individanpassad mikrovågsbehandling, som sker under samtidig temperaturmätning. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med ledande universitet och sjukhus i Sverige och runt om i världen. Utrustningen är FDA-godkänd och CE-märkt. Fram tills idag har ca 7000 patienter genomgått behandling med ProstaLunds utrustning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar