Patienter med prostatabesvär slipper operation

Patienter med prostatabesvär slipper operation Den nya unika svenskutvecklade metoden för att behandla godartad prostataförstoring med mikrovågor, ProstaLund Feedback Treatment (PLFT), finns nu tillgänglig i Stockholm. Behandlingen, som i en stor vetenskaplig studie visat sig vara lika effektiv som den traditionella kirurgiska behandlingen TUR-P, tar endast en timme och är mindre riskfylld än operation. Mer än hälften av alla män över 50 år upplever problem i samband med vattenkastning och ca 25% kommer att behöva behandling för sina besvär. Fram tills idag har den mest effektiva behandlingen varit operation som sker genom urinröret s.k. transuretral resektion av prostata, TUR-P. En operation som kräver 2-3 dagars sjukhusvård. En stor undersökning, som presenterades av Dr Lennart Wagrell på Riksstämman i Göteborg i december, visar att den nya ickekirurgiska behandlingsmetoden PLFT, är lika effektiv som operation. PLFT innebär att man utan operation behandlar godartad prostataförstoring med mikrovågor under samtidig temperaturmätning i prostata. Behandlingen sker genom att prostata värms så att vävnad dör, på så vis minskar vävnadsmängden i prostata vilket leder till en vidare passage för urinen. Behandlingen tar ca 1 timme och sker med en kateter under lokalbedövning, samtidigt mäts och följs temperaturen inne i prostatakörteln, vilket ökar effektiviteten och minskar riskerna. Ingen eftervård på sjukhus behövs och patienten går hem efter avslutad behandling. Efter behandlingen måste alla patienter ha kateter i 1-2 veckor. Alla prostatakörtlar med en volym > 30 ml är lämpliga. Mindre körtlar är mer lämpade för TUR-P. I undersökningen som presenterades har 146 patienter behandlats med antingen operation eller PLFT. Efter ett års uppföljning visar resultatet att PLFT är en lika effektiv behandlingsmetod som TUR-P, samtidigt som riskerna är mindre. Detta är behandlingsresultat som har inneburit ett stort genombrott för metoden, som fr.o.m nu finns tillgänglig på Uro- Clinic, Urologkliniken i samarbete med St Görans sjukhus AB, som första behandlingscentrum i Stockholmsregionen. Metoden, som endast kostar omkring hälften av vad en operation kostar, är säker för patienten. Risken för allvarliga komplikationer som kan uppstå vid kirurgisk behandling, såsom t.ex. blödningar, är minimal. Metoden introducerades 1998 och fram tills idag har ca 1700 patienter behandlats. Idag används metoden på 12 sjukhus i Sverige, bl a på Universitetssjukhusen i Uppsala, Lund och Linköping. ProstaLund är ett svenskt forskningsföretag som har utvecklat ProstaLund Feedback Treatment® ( PLFT®), i samarbete med urologer i Kalmar, Lund och Uppsala. Det finns ett stort intresse för den nya behandlingsmetoden, som bl.a. visat sig i att ProstaLund i veckan som gick fått en ny huvudägare, Investment AB Latour. ProstaLund förbereder sig nu för att kunna möta en stor och omfattande internationell expansion. För mer information kontakta klinikchef Mikael Lagerkvist, Uro-Clinic, St Görans sjukhus, 08-58703301 eller ProstaLunds informationschef, Kristina Hallström, 046 / 18 19 23. Ytterligare information finns även på www.prostalund.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00070/bit0001.pdf

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar