ProstaLund etablerar sig i Finland med ny order

ProstaLund har undertecknat avtal med Mikkeli Centralsjukhus i Finland om att genomföra 30 CoreTherm-behandlingar det kommandet året. Steget in i Finland är i linje med ProstaLunds marknads-och försäljningsstrategi om ökad närvaro i de nordiska grannländerna de senaste åren.

Den finska vården och vårdstrukturen liknar på många sätt den svenska, med dess möjligheter och utmaningar, vilket gör den finska marknad högintressant för ProstaLund. De senaste åren har bolaget medverkat på samtliga finska urologkonferenser och arrangerat studiebesök till svenska kliniker som behandlar med CoreTherm som en del i bolagets satsning att ta sig in på denna marknad.

-          Avtalet med Mikkeli Centralsjukhus är resultatet av vår långsiktiga satsning på att etablera CoreTherm i Finland. Vi har byggt upp ett bra nätverk bland urologer i Finland på samma sätt som i Sverige och Danmark. Vi ser att minimalinvasiv teknik efterfrågas av såväl patienter som vårdgivare och att CoreTherm väl svarar upp mot detta behov, säger Hans Östlund, vd för ProstaLund.

Mikkeli Centralsjukhus är ett medelstort sjukhus i Finland och har en väl utvecklad urologverksamhet. Med start i september har Mikkeli Centralsjukhus upphandlat 30 CoreTherm-behandlingar för det kommande året.

-          Det nya avtalet öppnar upp för fler nya möjligheter i Finland, och vi för diskussioner med ytterligare ett par sjukhus som visat intresse för vår metod. Skulle vi nå en marknadsposition i Finland likt den vi har i Sverige idag skulle det på sikt kunna innebära en 50-procentig ökning av vår försäljning. säger Hans Östlund, vd för ProstaLund.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund, VD

Tel. +46 (0) 70 624 07 40

e-post: hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:  

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2017 ligger på ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms påverkan på prostatacancer. Se även - www.prostalund.se.

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar