ProstaLunds dotterbolag upphandlas av danska Amgros

ProstaLunds dotterbolag Nordisk Medicin & Teknik AB (NMT) har tilldelats ett av tre upphandlingskontrakt avseende elastomeriska pumpar av danska Amgros. Amgros är de danska regionernas samlade upphandlings- och inköpsorganisation för läkemedel och medicintekniska produkter. Den totala avtalssumman uppskattas till cirka 7 miljoner DKK för 2017 och kan fördelas på tre upphandlade partners, av vilka NMT är en.

NMT förvärvades av ProstaLund hösten 2014 och är ett medicintekniskt agenturbolag som bland annat marknadsför och säljer urologiprodukter i Norden och kompletterar därmed ProstaLunds produktportfölj. Bland NMT:s produkter kan nämnas Gepan Instill för behandling av kronisk cystit i urinblåsan. Förutom urologiprodukten Gepan har NMT elastomeriska pumpar som används i vården för olika former av injektions och infusionsterapier.

Amgros är de danska regionernas samlade upphandlings- och inköpsorganisation för läkemedel och medicintekniska produkter. Amgros har genomfört en, så kallad EU-upphandling av elastomeriska pumpar. Den totala kontraktssumman uppskattas till cirka 7 miljoner DKK under 2017 och kan fördelas på tre olika partners. Utöver NMT har även B. Braun Medical A/S och Baxter A/S tilldelats ramavtal.

-          Genom NMT har ProstaLund förstärkt sin närvaro på den nordiska marknaden samtidigt som NMT:s produkter öppnar upp för försäljning av urologiprodukter mot en bredare målgrupp. Upphandlingen visar att NMT har en portfölj av kvalitativa produkter och förmåga att konkurrera med och utmana de allra största och ledande på marknaden, säger Hans Östlund, vd för ProstaLund.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund, VD
Tel. +46 (0) 70 624 07 40
e-post: hans.ostlund@prostalund.com 

ProstaLund AB (publ) i korthet: 
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2017 ligger på ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms påverkan på prostatacancer. Se även - www.prostalund.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande den 7 mars 2017. ProstaLunds VD Hans Östlund nås genom ovanstående kontaktuppgifter. 

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar