Vägen mot introduktion av CoreTherm i Kina

I december 2017 meddelade ProstaLund att CoreTherm har godkänts av den kinesiska myndigheten CFDA, China Food and Drug Administration. Efter en kort administrativ uppföljande process fick ProstaLund i januari 2018 sitt slutliga registreringscertifikat. Under våren har ett flertal besök och möten genomförts med såväl ProstLunds distributör som potentiella samarbetspartners och kunder i Kina. Introduktionen av CoreTherm i Kina har därmed påbörjats.

Efter att godkännande- och registreringsprocessen har avslutats har ProstaLund arbetat på plats med sin kinesiska distributör Shaanxi Yuandaolong Medical Technologies. Det finns en stor efterfrågan på behandling av godartad prostataförstoring och trycket på sjukvården är stort från den växande äldre befolkningen. För att nå framgång krävs långsiktighet och en strategi som bygger på att inledningsvis etablera kontakter och därefter metodisk bearbeta dessa. På möte med distributören under april diskuterades affärsplanering och produktutbildning.

Parallellt har ProstaLund tillsammans med distributören inlett kontakter med några av de större och ledande sjukhusen i Shanghai-området. Flera företrädare för dessa sjukhus besökte den Europeiska Urologikongressen i Köpenhamn i slutet av mars månad och visade ett stort intresse för CoreTherm. ProstaLund har i sin uppföljning träffat ledande urologer på Renji Hospital i Shanghai på plats i slutet av april. Renji Hospital är ett ledande universitetssjukhus med 17 undersjukhus i Shanghai, som har drygt 25 miljoner invånare.

- Det känns tillfredsställande att nu kunna gå in i en mer konkret fas på den kinesiska marknaden efter många års förberedelser. De inledande samtal vi har haft har bekräftat det stora behovet som finns. Jag uppfattar att det finns ett genuint intresse för CoreTherm då det i dagsläget finns få alternativ till denna effektiva och skonsamma behandling. Nästa steg blir att etablera ett ”center of excellens” och där starta en första klinisk utvärdering av Coretherm. Säger Hans Östlund, VD på ProstaLund.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Hans Östlund
VD
Tel. +46 46 12 09 08
hans.ostlund@prostalund.com


ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 500 aktieägare. Fokus för 2018 ligger på lansering av den nya, moderna versionen av CoreTherm samt marknadsexpansion, dels lokalt inom Norden och dels till Kina. Se även - www.prostalund.se.

Taggar:

Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar