Ytterligare förstärkning av försäljningsorganisationen

ProstaLund förstärker sin försäljningsorganisation på två prioriterade marknader – USA och Norden med fokus på Danmark. I USA är målet att bredda bolagets kundkrets och genom ytterligare en viktig rekrytering har bolaget förhoppning om att öka tempot i utrullningen av den nya strategin. Som en effekt av ökat intresse för bolagets behandling CoreTherm förstärker ProstaLund även försäljningsorganisationen på den danska marknaden.


På den amerikanska marknaden riktas nu ProstaLunds sälj- och marknadsinsatser framförallt mot sjukhusens öppna mottagningar samt större läkargrupper för en bredare kundkrets och ytterligare öka försäljningen på den amerikanska marknaden. För att mer effektivt kunna bearbeta marknaden förstärker bolaget sin amerikanska organisation med Mikael Fischer, som närmast kommer från en tjänst som ”Market Access Manager” hos ABBVie. Mikael tillträdde den 15 oktober.

-          Mikael är erfaren projektledare och drivande säljare som kommer stärka vår organisation i omställningen till vår nya affärsmodell, säger Hans Östlund, VD på ProstaLund.

Det senaste året har ProstaLund sett ett ökat intresse för CoreTherm i Danmark. Det är framförallt kopplat till möjligheterna att behandla BPH på mottagning i stället för på sjukhusens operationsavdelning. Därför har bolaget nu förstärkt sin nordiska organisation med en dansktalande säljare. Pia Brix kommer närmaste ifrån CR Bard och Johnson & Johnson. Pia tillträder den 1 december 2016.

-          Med en dansktalande och erfaren säljare kan vi bearbeta marknaden på ett helt annat sätt än tidigare, säger Hans Östlund, VD på ProstaLund.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Östlund, VD
Tel. +46 (0) 70 624 07 40
e-post: hans.ostlund@prostalund.com

ProstaLund AB (publ) i korthet:
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på AktieTorget och har cirka 1 300 aktieägare. Fokus för 2016 ligger på ökade försäljningsinsatser och fortsatta studier avseende CoreTherms påverkan på prostatacancer. Se även - www.prostalund.se.


Om oss

ProstaLund ska erbjuda patienter med godartad prostataförstoring en individuellt anpassad, icke-kirurgisk behandling som är potent, säker, smärtfri och kostnadseffektiv.

Prenumerera

Dokument & länkar