Männens oförmåga att hantera känslor, livsstil och sjukdomar måste brytas

Idag den 19 november är det den Internationella mansdagen, en dag som kanske inte alla tycker är värd att uppmärksammas. Män idag har många fördelar gentemot kvinnor men när det kommer till hälsan ligger männen efter.  Prostatacancerförbundet vill på denna dag uppmuntra män att prata om sådant som de tycker är jobbigt.

Mansrollen som lever kvar
Män har i flera hundra år varit den starke som drog föda till familjen och skulle skydda kvinnor och barn medan kvinnorna tog hand om hemmet. Att mannen ska vara den starke och inte visa svaghet har genom åren gjort att män har svårare än kvinnor att tala om sina känslor, sjukdomar och hälsa. Nu lever vi i ett samhälle där vi strävar efter jämställdhet på alla plan och där machokulturen måste försvinna. Det finns behov av en förändring att få männen att också kunna tala om känslor och sjukdomar.

-          Den oförmåga många män har att hantera känslor, livsstil och sjukdomar måste brytas. Att ändra attityder och få män att prata mer om sina känslor och problem är svårt och tar lång tid. Vi vet att många av våra medlemmar också saknar någon nära att prata om allvarliga frågor med och mår mycket dåligt av detta, säger Torsten Tullberg, förbundsdirektör Prostatacancerförbundet


Var sjunde man i Sverige får prostatacancer före 75 års ålder

Männens oförmåga att hantera känslor, livsstil och sjukdomar behöver brytas. Tystnaden är den främsta orsaken till att få vet att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom, vanligare än bröstcancer och lungcancer. Få vet att 27 män varje dag får diagnosen prostatacancer, det blir 10 000 män varje år och sammantaget lever mer än 90 000 män med sjukdomen. För män är det viktigt att börja prata om de livsviktiga frågorna, en sådan sak är att män över 45 år bör ta ett PSA-test eftersom tidig upptäckt räddar liv. Tidig upptäck ger större möjligheter till absolut bot då behandlingen blir lättare och mer framgångsrik. Ett PSA-test är ett blodprov som tas i armvecket och kan avslöja olika problem i prostatan och även signalera i fall cancer är under utveckling. Provet tas hos närmaste vårdcentral eller allmänläkare.

Emma Magnusson, kommunikatör Prostatacancerförbundet

Telefonnummer: 073 - 545 15 75

E-mail: emma@prostatacancerforbundet.se

Prostatacancerförbundet

Telefonnummer: 08-655 44 30

E-mailadress: kansli@prostatacancerforbundet.se

Besöksadress:
Barks väg 14
170 73 SOLNA

Taggar:

Om oss

Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 26 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond - Fonden mot prostatacancer. Varje höst arrangerar Prostatacancerförbundet Mustaschkampen som är en rikstäckande kampanj för att uppmärksamma prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom.

Media

Media

Dokument & länkar