Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2003

DELÅRSRAPPORT FöR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2003 TREDJE KVARTALET · Omsättningen uppgick under kvartalet till 34,3 MSEK (52,2). · Försäljningen av den egenutvecklade produkten Pointsec uppgick till 16,7 MSEK (15,9). · Bruttoresultatet uppgick till 23,3 MSEK (32,2), vilket innebar en bruttomarginal på 68% (62%). · Resultatet efter finansnetto uppgick till -6,7 MSEK (-1,3). · Likviditeten uppgick vid periodens utgång till 141 MSEK (139) inklusive outnyttjade krediter samt orealiserade övervärden i finansiella placeringar. · Eget kapital uppgick till 125 MSEK (135), vilket innebar en soliditet på 74% (70%). DELÅRSPERIODEN JANUARI - SEPTEMBER · Omsättningen uppgick under perioden till 121,8 MSEK (148,1). · Resultatet efter skatt uppgick till -9,8 MSEK (-29,8). · Resultatet per aktie uppgick till -0:93 SEK (-2:82). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET · En tilläggsbeställning erhölls från en holländsk statlig myndighet avseende 5.000 Pointsec-licenser. · En myndighet i Sydafrika gjorde en initial beställning på 1.000 Pointsec-licenser. Försäljningen skedde genom Pointsecs lokala samarbetspartner. · Ett samarbetsavtal tecknades mellan Pointsec och F-Secure, innebärande bland annat att Pointsec förvärvar en strategiskt viktig produktlinje från F-Secure. Som en följd av förvärvet har Pointsec i oktober lanserat Pointsec for Symbian OS. · Protect Data Solutions levererade under kvartalet en säkerhetslösning till en norsk Internetbank för ett värde på 3,5 MSEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar