Extra Bolagsstämma 9810

Rapport från extra bolagsstämma i Protect Datasäkerhet AB. Vid Protect Datasäkerhet ABs extra bolagsstämma onsdagen den 28 oktober 1998 fattades följande beslut: Upptagande av förlagslån genom utgivande av skuldebrev förenade med avskiljbara teckningsoptionsrätter. Optionsrätterna riktas till anställda och medarbetare i Protect Data-koncernen. Lösenpriset är 150 kronor och sista lösendag är 31 oktober 2001. Antalet utställda optioner uppgår till 166.000, vilket medför ca 5 % utspädning. Apportemission av 3.000 aktier till Tietonovo OY avseende förvärv av 21,3 % av aktierna i OY Protect Data AB. Efter förvärvet innehar Protect Datasäkerhet AB 93,3 % av aktierna i bolaget. Apportemission av 53.900 aktier till Datakontoret A/S avseende förvärv av 100% av aktierna i Sirius Data A/S. Generellt bemyndigande till styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma emittera maximalt 300.000 nya aktier i bolaget. Samtliga beslut på bolagsstämman var enhälliga. Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt på bolagets kontor. Protect Datasäkerhet AB är ett av de ledande specialistföretagen inom datasäkerhet i Norden. Protect Data är distributör för internationellt kända datasäkerhetsföretag samt utvecklar egna produkter för att skydda information som lagras i datorer. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Bolaget är noterat på Stockholm Fondbörs O-lista. För mer information vänligen kontakta: Carl Rosvall VD, Protect Data 08-459 54 00 carl.rosvall@protect-data.se www.protectdata.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00120/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00120/bit0002.doc

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar