Extra bolagsstämma i Protect Datasäkerhet AB

Extra bolagsstämma i Protect Datasäkerhet AB Protect Datasäkerhet AB kommer att hålla en extra bolagsstämma onsdagen den 28 oktober 1998 kl. 16.30 i bolagets lokaler, Humlegårdsgatan 20, Stockholm. De ärenden som kommer att behandlas på stämman är följande: Utgivande av optionsprogram riktat till anställda och medarbetare. Apportemission till Tietonovo avseende förvärv av 21,3% av aktierna i OY Protect Data AB. Efter förvärvet kommer Protect Datasäkerhet AB att inneha 93,3% av aktierna i bolaget. Apportemission till Datakontoret A/S avseende förvärv av 100% av aktierna i Sirius Data A/S. Generellt bemyndigande till styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma emittera maximalt 300.000 nya aktier i bolaget. Styrelsens motiv till förslaget om utgivande av optionsprogram till medarbetare är att ett personligt långsiktigt ägandeengagemang hos de anställda och medarbetare kan förväntas höja motivationen i det framtida arbetet inom koncernen, stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med bolaget. Styrelsens motiv till de förslagna apportemissionerna är en önskan om ytterligare koncentration av ägandet i OY Protect Data AB samt en önskan om en geografisk expansion. Styrelsens motiv till det föreslagna bemyndigandet är med hänsyn till bolagets fortsatt starka expansion och utveckling kan aktier behöva emitteras för kommande företagsförvärv eller kapitalbehov. Kallelsen i hela dess lydelse bifogas. Protect Datasäkerhet AB är ett av de ledande specialistföretagen inom datasäkerhet i Norden. Protect Data är distributör för internationellt kända datasäkerhetsföretag samt utvecklar egna produkter för att skydda information som lagras i datorer. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Bolaget är noterat på Stockholm Fondbörs O-listan.

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar