Invandrarverket köper säkerhetslösning från Protect Data

Invandrarverket köper säkerhetslösning från Protect Data IT-säkerhetsföretaget Protect Data levererar IT-säkerhetssystem från Entrust Technologies till Statens Invandrarverk. Systemen skall skydda informationen hos Invandrarverkets nya IT-system. Initialt är ordern värd drygt en miljon kronor. Invandrarverket inför ett nytt IT-system för att hantera viseringsärenden och ansökningar om uppehållstillstånd i enlighet med Schengenavtalet. Detta innebär bland annat att visumansökningar gjorda i utlandet kan administreras centralt via Invandrarverkets nätverk. För att skydda känslig information vid dataöverföring mellan de olika instanserna i Sverige och utlandet kommer Invandrarverket att använda ett säkerhetssystem från Entrust Technologies. Systemet är en så kallad PKI- lösning (Public Key Infrastructure) som säljs av Protect Data. Systemet skyddar och krypterar vital information och kontrollerar användarnas behörighet. Avtalet har tecknats av Invandrarverkets och Protect Datas samarbetspartner Hewlett-Packard. Leverans sker under första kvartalet. - Vi behöver ett säkerhetssystem som kan hantera certifiering, kryptering och digitala signaturer och som är kompatibelt med våra IT-system. Säkerhets-lösningen från Entrust Technologies uppfyller de kraven bäst, säger Jan Westmar, IT- och infrastrukturansvarig på Statens Invandrarverk. - Att Invandrarverket väljer Entrust Technologies innebär att de får tillgång till en av de bästa IT-säkerhetslösningarna på marknaden. Avtalet är mycket positivt, inte minst för att det är ett bevis på att svenska myndigheter tar IT-säkerheten på högsta allvar. Att Invandrarverket väljer att anlita Protect Data är dessutom ett bra bevis på vår starka position på marknaden, säger Carl Rosvall, VD för Protect Data. För ytterligare information kontakta gärna: Carl Rosvall, VD, Proctect Data AB tel. 08-459 54 23 alt. 070-717 14 84 Jan Westmar, IT- och infrastrukturansvarig, Statens Invandrarverk, tel. 011-15 62 75 Protect Data AB är en koncern verksam inom IT-säkerhet med egen utveckling och distribution av produkter för bland annat antivirussystem, brandväggar, användaridentifieringssystem, säker PC och innehållskontroll samt system för säker e-handel. Dotterbolaget Protect Data Konsult skräddarsyr säkerhetslösningar som ökar uppdragsgivarnas konkurrensförmåga och förbättrar deras affärer. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Slovakien och USA. Protect Data är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Besök även: www.protectdata.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00780/bit0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar