Nytt konsultbolag inom Protect: Informationssäkerhet på agendan

Pressmeddelande 1999-05-20 Nytt konsultbolag inom Protect Data: Informationssäkerhet på agendan Protect Data Konsult, är ett nystartat dotterbolag till Protect Data med uppgift att erbjuda svenska företag och myndigheter tjänster inom området informationssäkerhet. Till VD i bolaget har utsetts Ulf Berglund tidigare teknisk chef inom Protect Data. - Vi är det första konsultbolaget i Norden som ingår i en koncern vars kärnverksamhet är inriktad på informationssäkerhet, säger Ulf Berglund VD för Protect Data Konsult. - Vi analyserar företagens och myndigheternas behov av att skydda sin information vad avser bland annat tillgänglighet, kvalitet, sekretess och spårbarhet för att sedan dimensionera och utveckla olika lösningar som tillfredställer detta, fortsätter Ulf Berglund. Kraven på att företag och myndigheter ser över och löser sitt informations- skydd framförs allt oftare. Bland annat har Sveriges Aktiesparares Riskförbund drivit IT-säkerhetsfrågor på så gott som samtliga bolagsstämmor de senaste två åren. Aktiespararna har önskat information om vilka åtgärder de börsnoterade bolagen vidtagit för att skydda strategiskt viktig och känslig information. En konsekvens av det ökade intresset för och kraven på att företagen ser över sitt informationsskydd har lett till att företagsledningar och beslutsfattare i allt större utsträckning nu prioriterar dessa frågor och sätter dem högt på sina agendor. - Genom att öka våra uppdragsgivares förståelse för informationssäkerhet och öka deras kunskaper inom området bidrar vi positivt till deras ökade konkurrensförmåga och affärsmöjligheter. - Vi siktar på att bli ett av de ledande svenska företagen inom vårt affärsområde och är i full färd med att rekrytera medarbetare. Målsättningen är att vara 10 konsulter vid årskiftet för att nästa år sysselsätta 25 konsulter, avslutar Ulf Berglund Protect Datas uppdragsgivare finns bland de 200 största företagen i Norden. Dessa är företrädesvis verksamma inom bank-och finans samt telekommunikation men också inom offentlig förvaltning samt affärsdrivande verk. Information kring informations- och IT-säkerhet, pressmeddelanden samt bilder på nyckelpersoner inom Protect Data Konsult finns på www.protectdata.com/konsult För ytterligare information kontakta gärna: Ulf Berglund, VD Protect Data Konsult AB på telefon 08 - 459 54 14 ulf.berglund@pdkonsult.com; www.protectdata.com/konsult Protect Data AB är en koncern verksam inom området för IT-säkerhet, med egen programvaruutveckling, bland annat krypteringsprogrammet Protect! . Protect Data levererar ett heltäckande produktutbud inom områdena antivirussystem, brandväggar, krypterad lagring och kommunikation, användaridentifieringssystem samt säkerhetsstrukturer för elektronisk handel. Protect Data är det ledande företaget i Norden inom sitt affärsområde med dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Slovakien och USA. Protect Data är noterat på Stockholm Fondbörs O-lista (PROT) och omsatte 1998 124,5 Mkr. med en redovisad vinst på 12,7 Mkr. Se även under www.protectdata.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00310/bit0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Prenumerera

Dokument & länkar