Pointsec lanserar Pointsec® for Pocket PC

Pointsec lanserar Pointsec® for Pocket PC - Protect Datas dotterbolag blir lanseringspartner till Microsoft IT-säkerhetsföretaget Protect Datas dotterbolag Pointsec Mobile Technologies lanserar i dag sin andra säkerhetsprogramvara för handdatorer - Pointsec® for Pocket PC. Den nya produkten erbjuder en heltäckande, automatiserad och centralt administrerbar säkerhetslösning för handdatorer baserade på Windows® CE-plattform. Pointsec® är ett säkerhetssystem som med hjälp av automatisk kryptering skyddar all information och programvara på bärbara och stationära PC samt på handdatorer. Endast den användare som uppger korrekt identitet och lösenord kan komma åt informationen på datorn. Pointsec® är utvecklat för större organisationer och företag och är anpassat för att säkert, enkelt och kostnadseffektivt kunna installeras och administreras centralt över ett nätverk. I juli presenterade det amerikanska analysföretaget Gartner Group att man i en kommande rapport om säkerhet för bärbara PC och handdatorer utser Pointsec Mobile Technologies som världsledande inom området. - Stora företag och organisationer har tvekat inför att börja använda handdatorer i stor skala eftersom säkerheten inte varit tillräcklig. Men i och med lanseringen av först Pointsec® for Palm OS® och nu Pointsec® for Pocket PC har säkerhetsfrågorna lösts på ett sätt som gör att företagen nu tryggt kan börja nyttja handdatorernas många fördelar, säger Thomas Bill, vd, Pointsec Mobile Technologies. Pointsec® for Pocket PC kombinerar användaridentifiering, accesskontroll och kryptering för att skydda informationen i handdatorerna. Pointsec® for Pocket PC är ett led i utvecklingen av en serie säkerhetsprodukter för bärbara datorer, handdatorer och smarta telefoner från Pointsec Mobile Technologies. Tidigare i år lanserades Pointsec® for Palm OS®. - Pocket PC 2002 har stort försprång idag tack vare att den är utvecklad för att vara den mest anslutningsbara och expanderbara handdatorn på marknaden, säger Doug Dedo, lead product manager på Microsoft. Den extra säkerhet som erbjuds via Pointsecs obligatoriska användaridentifiering och access-skydd möjliggör för företagen att fullt ut utnyttja dessa arbetsredskap utan att kompromissa med säkerheten. Till skillnad från andra säkerhetsprodukter för handdatorer kombinerar Pointsec® for Pocket PC användaridentifiering, accesskontroll, automatisk kryptering och centralt administrerbara policys för att skydda information lagrad på Pocket PC. Pointsec® for Pocket PC innehåller även: · PicturePINtm Authentication and Mandatory Access Control - PicturePINtm är ett alternativ till numeriska pinkoder och är ofta lättare att komma ihåg. · QuickPINtm - förenklar snabb återinloggning till handdatorn inom en konfigurerbar tidsperiod. · Automatic 128-bit and 256-bit User-Transparent Encryption - all information som lagras på löstagbara minnesmoduler krypteras automatiskt. · User Account Lockout - Antalet misslyckade inloggningsförsök som tillåts bestäms och ändras centralt av administratören. · Remote Help - Användare som glömt sin pinkod kan få hjälp via telefon av administratören att byta lösenord och kan på så sätt få tillgång till handdatorn igen. · Central Management - Administratören kan centralt skapa, förändra och uppdatera regler i enlighet med företagets säkerhetspolicy. Pointsec® for Pocket PC levereras i november 2001. För ytterligare information kontakta gärna: Thomas Bill, vd, Pointsec Mobile Technologies AB, tel. 08-459 54 95 alt. 070-542 62 71 Jonas Areskoug, försäljningschef Europa, Pointsec Mobile Technologies AB, tel. 08-459 54 92 alt. 070-522 44 00 ------------------------------------------------------------------------ --------- Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB. Företaget utvecklar och marknadsför accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer, wap-telefoner m.m. Pointsec Mobile Technologies har 47 anställda och kontor i San Francisco, New York och Chicago i USA, i Cambridge i Storbritannien och i Stockholm, Falun och Sundsvall. Besök även: www.pointsec.com. Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget erbjuder accesskontrolls- och krypteringssystem för persondatorer, antivirussystem, brandväggar, användaridentifieringssystem, innehållskontrollssystem, säker VPN, digitala signaturer och PKI samt system för säkra transaktioner. Dotterbolaget Pointsec Mobile Technologies utvecklar accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer och smarta telefoner. Dotterbolaget Protect Data Konsult skräddarsyr säkerhetslösningar som ökar uppdragsgivarnas konkurrensförmåga och förbättrar deras affärer. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tjeckien, Slovakien, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 160 anställda och är noterat på Stockholms Fondbörs Attract 40-lista. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/10/20020410BIT01250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/10/20020410BIT01250/wkr0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar