Pointsec Mobile Technologies skriver avtal med Electrolux AB

Pointsec Mobile Technologies skriver avtal med Electrolux AB - Säkerhetslösningen Pointsec® blir standard för viss utrustning inom hela koncernen IT-säkerhetsföretaget Protect Datas dotterbolag Pointsec Mobile Technologies har slutit ett avtal med Electrolux gällande säkerhetsprogramvaran Pointsec®. Electrolux har för avsikt att skydda koncernens bärbara datorer samt en del kritiska stationära datorer med Pointsec®. Electrolux AB kommer att betala för licenser och support i takt med att programvaran installeras på koncernens datorer. Avtalet reglerar inte antalet licenser. - I samarbete med den koncerninterna IT-leverantören Electrolux IT Solutions bygger vi upp en tjänst kring Pointsec som gör det möjligt att nå ut med säkerhetslösningen till anställda och deras utrustning runt om i världen. På så sätt kan Electrolux på ett kostnadseffektivt och enhetligt sätt applicera säkerheten på koncernens datorer, säger Jonas Areskoug, Europaansvarig för Pointsec. - Att skydda informationen även när den är lagrad på den enskildes dator blir allt viktigare. Med utgångspunkt i lösningen med Pointsec vill vi successivt adressera i synnerhet koncernens bärbara datorer, men även stationära datorer som lagrar extra känslig information, säger Ingrid Mogensen, Informationssäkerhetschef på Electrolux AB. Pointsec är ett säkerhetssystem som med hjälp av kryptering skyddar all information och programvara på bärbara och stationära PC samt på handdatorer. Bara den användare som uppger korrekt identitet och lösenord kan initiera dekrypteringen och därmed komma åt informationen på datorn. Pointsec är utvecklat för större organisationer och företag och är anpassat för att enkelt och kostnadseffektivt kunna installeras och administreras centralt över ett nätverk. Pointsec Mobile Technologies har tidigare haft stora framgångar bland annat inom konsultbranschen (WM-data, Cap Gemini Ernst & Young, med flera) och bland myndigheter (amerikanska justitiedepartementet, amerikanska försvarsdepartementet med flera). För ytterligare information, kontakta gärna: Jonas Areskoug, Europaansvarig Pointsec Mobile Technologies AB, tel. 08- 459 54 70 alt. 070-522 44 00 Thomas Bill, vd, Pointsec Mobile Technologies AB, tel. 08-459 54 95 alt. 070-542 62 71 ------------------------------------------------------------------------ -------------- Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB. Företaget utvecklar och marknadsför accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer, smarta telefoner m.m. Pointsec Mobile Technologies har 47 anställda och kontor i San Francisco, New York och Chicago i USA, i Cambridge i Storbritannien och i Stockholm, Falun och Sundsvall. Besök även: www.pointsec.com. Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget erbjuder accesskontrolls- och krypteringssystem för persondatorer, antivirussystem, brandväggar, användaridentifieringssystem, innehållskontrollssystem, säker VPN, digitala signaturer och PKI samt system för säkra transaktioner. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tjeckien, Slovakien, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 150 anställda och är noterat på Stockholms Fondbörs. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/18/20020318BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/18/20020318BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Prenumerera

Dokument & länkar