Pointsecs åtta rekommendationer om säkerhet för handdatorer

Pointsecs åtta rekommendationer om säkerhet för handdatorer - Nu ökar användandet av handdatorer - och därmed riskerna Försäljningen av handdatorer ökar rejält - och de blir allt mer kapabla som arbetsverktyg. När dessa handdatorer tappas bort eller blir stulna kan problemen hopa sig. Mot bakgrund av detta utfärdar Protect Datas dotterbolag Pointsec Mobile Technologies i dag en säkerhetsrekommendation för företag och uppmanar samtidigt till en översyn av säkerhetspolicyn, samt en inventering av vilka handdatorer och bärbara datorer som personalen använder i arbetet. Enligt det amerikanska analysföretaget Gartner Inc ökar antalet sålda handdatorer i världen med 12 procent i år jämfört med i fjol*. Och på de stora tillverkarnas Sverigekontor är samstämmigheten hög om att försäljningen kommer att ta fart ordentligt under julhandeln och i början av nästa år. Många av handdatorerna som säljs nu är kraftfulla nog att hantera E- mail, Word-filer, PowerPoint-presentationer och Excel-ark, vilket gör att de har blivit utmärkta som arbetsverktyg. Detta i kombination med att de ofta har hög lagringskapacitet (ca 64 MB expanderbart upp till 1GB), gör att de alltmer kommer att hantera i stort sett all den elektroniska information som personalen kommer i kontakt med i sitt arbete. Om en handdator blir stulen eller försvinner, utan att vara försedd med tillräckligt skydd i form av kryptering och accesskontroll, kan förlusten skada ett företag allvarligt. Pointsec, som har utrustat några av världens största företag och myndigheter med IT-säkerhetslösningar för bärbara persondatorer och handdatorer, rekommenderar följande 8 åtgärder för att minimera riskerna med att låta dessa nya arbetsredskap nyttjas inom företaget: 1) En tydlig och överskådlig säkerhetspolicy måste finnas inom företaget. Personalen måste uppmärksammas och informeras om säkerhetshoten förknippade med mobila enheter. 2) En inventering av vilka på företaget som använder mobila enheter i arbetet bör genomföras. 3) Alla mobila enheter bör förses med automatiska, snabba och lätthanterliga accesskontrollsystem och krypteringsprogram som inte kan kringgås av användaren. 4) Engångslösenord eller certifikat bör användas för säker fjärranslutning. 5) Personalen bör inte få lov att lagra information om företaget eller dess kunder på mobila enheter, om inte företagets säkerhetssystem installerats på dem. 6) Den säkerhetsprodukt som används bör vara kompatibel med alla mobila enheter och programversioner, samt kunna administreras centralt. 7) Undvik produkter som låter användaren fatta säkerhetsmässiga beslut. I stressade situationer kan annars användaren ignorera eller försöka komma runt säkerhetssystemet. 8) Inför en rutin som ser till att mobila enheter är försedda med uppdaterade program, som skyddar mot alla kända säkerhetshot. För ytterligare information, kontakta gärna: Jonas Areskoug, Europaansvarig Pointsec Mobile Technologies AB, tel. 08- 459 54 70 alt. 070-522 44 00 Thomas Bill, vd, Pointsec Mobile Technologies AB, tel. 08-459 54 95 alt. 070-542 62 71 * Mer om Gartners analys: http://press.gartner.com/press_gartner/quickstats/personal.html Pointsec Mobile Technologies AB är ett helägt dotterbolag till Protect Data AB. Företaget utvecklar och marknadsför accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer, smarta telefoner m.m. Pointsec Mobile Technologies har 47 anställda och kontor i San Francisco, New York och Chicago i USA, i Cambridge i Storbritannien och i Stockholm, Falun och Sundsvall. Besök även: www.pointsec.com. Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget erbjuder accesskontrolls- och krypteringssystem för persondatorer, antivirussystem, brandväggar, användaridentifieringssystem, innehållskontrollssystem, säker VPN, digitala signaturer och PKI samt system för säkra transaktioner. Dotterbolaget Pointsec Mobile Technologies utvecklar accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer och smarta telefoner. Dotterbolaget Protect Data Konsult skräddarsyr säkerhetslösningar som ökar uppdragsgivarnas konkurrensförmåga och förbättrar deras affärer. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tjeckien, Slovakien, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 160 anställda och är noterat på Stockholms Fondbörs Attract 40-lista. Besök även: www.protectdata.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00330/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar