Protect Data Delårsrapport Q3

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 1998 Perioden i sammandrag * Omsättningen ökade med 53% till 81,3 MSEK från 53,1 MSEK föregående år. * Resultatet efter finansnetto (före jämförelsestörande poster) uppgick till 6,5 MSEK (f.å. 2,8). * Organisationsuppbyggnaden fortlöper. Antalet anställda har under niomånaders- perioden ökat med 52% och uppgick vid periodens utgång till 61 (f å 36). * Föreningssparbanken har tecknat avtal om köp av totalt 125.000 ActivCard lösenords-generatorer under 1998. Ca 80% av beställningen har levererats t.o.m. september. * Ramavtal har tecknats med Posten och med Telia Systems AB. * I juni tecknades avtal med Ericsson Mobile Communications med ett totalt ordervärde på 1 milj. USD. * Det amerikanska datasäkerhetsföretaget Secure Computing tecknade i september en order på 1,2 miljoner USD avseende köp av Protect Datas egenutvecklade produkt Protect!TM . Ordern var Secures första beställning under det internationella distributions-avtal som tecknades mellan parterna. * Per 30 september förvärvade Protect Datasäkerhet AB 100% av aktierna i det danska bolaget Sirius Data AS. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00330/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00330/bit0002.doc

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar