Protect Data säljer 200 000 ActivCard-dosor i säkerhetslösning för FöreningsSparbanken

Protect Data säljer 200 000 ActivCard-dosor i säkerhetslösning för FöreningsSparbanken - Option på ytterligare 100 000 enheter IT-säkerhetsbolaget Protect Data har fått en order om fortsatt leverans av säkerhetslösningar för FöreningsSparbanken. Ordern gäller 200 000 säkerhetsdosor och innefattar en option på ytterligare 100 000 enheter. - Detta är ännu ett bevis på att vi erbjuder ett mycket attraktivt sortiment av IT-säkerhetslösningar, säger Carl Rosvall, vd för Protect Data AB. ActivCards lösning gör det möjligt för användaren att identifiera sig genom att ange en PIN-kod på sin säkerhetsdosa och därmed åstadkomma en säker digital identitet. Protect Datas åtagande gäller såväl initiering och föreberedning av säkerhetsdosorna, lagerhållning samt distribution till de lokala bankkontoren. FöreningsSparbanken köper 200 000 säkerhetsdosor och har option på ytterligare 100 000 dosor för senare leverans. Tilläggsordern konfirmerar styrkan i det samarbete mellan Protect Data, ActivCard och FöreningsSparbanken som startade redan 1996 och som säkerställer att bankens kunder kan genomföra transaktioner över Internet på ett säkert sätt. - Detta är ett resultat av ett mycket gott samarbetsklimat - både mellan Protect Data och FöreningsSparbanken samt mellan Protect Data och ActivCard, säger Carl Rosvall på Protect Data. - Att anslutningstakten till FöreningsSparbanken via Internet fortsätter att vara hög, mellan 5 000-8 000 kunder per vecka, visar bland annat att det här är en tjänst som våra kunder känner sig trygg med. Därför är det naturligt att vi fortsätter vårt samarbete med Protect Data som tillhandahåller en säker lösning för att våra kunder ska kunna hantera sin ekonomi på Internet, säger Håkan Nyberg, chef för FöreningsSparbanken via Internet. - Vi välkomnar den fortsatta expansionen av FöreningsSparbankens kundbas, som är ett led i en sund tillväxt av den svenska Internetbankverksamheten, säger Marc Hudavert, Vice President ActivCard, Europe. ActivCards system är en flexibel lösning som kan användas i de flesta typer av system där man kommunicerar med centrala applikationer. Systemet har bland annat den fördelen att det fungerar även med väldigt många användare, något som bland annat FöreningsSparbanken med över 1 miljon användare visar. Dessutom är inte användaren låst till en plats, utan kan hantera sina bankaffärer varhelst det finns en dator med Internetuppkoppling. För ytterligare information, kontakta gärna: Carl Rosvall, vd, Protect Data AB, tel. 08-459 54 23 alt. 0707-17 14 84 Magnus Söderlind, vd, Protect Data Sverige, tel. 08-459 54 25 alt 0733- 56 54 25 Protect Data AB är en koncern som erbjuder heltäckande IT- säkerhetslösningar för stora företag och organisationer. Företaget erbjuder accesskontrolls- och krypteringssystem för persondatorer, antivirussystem, brandväggar, användaridentifieringssystem, innehållskontrollssystem, säker VPN, digitala signaturer och PKI samt system för säkra transaktioner. Dotterbolaget Pointsec Mobile Technologies utvecklar accesskontrolls- och krypteringssystem för bland annat stationära och bärbara datorer, handdatorer och smarta telefoner. Dotterbolaget Protect Data Konsult skräddarsyr säkerhetslösningar som ökar uppdragsgivarnas konkurrensförmåga och förbättrar deras affärer. Protect Data är marknadsledande i Norden inom sitt affärsområde och har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tjeckien, Slovakien, Storbritannien och USA. Protect Data har ca 160 anställda och är noterat på Stockholms Fondbörs Attract 40-lista. Besök även: www.protectdata.com. ActivCard är ett ledande företag inom digitala identiteter och elektronisk identifikationsteknologi. Företaget levererar kärnkomponenter för att möjliggöra nästa generations kommunikation och transaktioner inom e-business. ActivCards teknologi erbjuder lättanvända ATM-transaktioner. I dag använder 3 miljoner människor ActivCard för säker uppkoppling mot Internetbanker och företagsservrar. ActivCard har kontor i Fremont, USA, och i Suresnes i Frankrike. Dessutom har företaget verksamhet i Australien, Kanada, Tyskland, Japan, Sverige, Singapore, Storbritannien och i Holland. Mer information finns på www.activcard.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00490/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00490/bit0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar