Riksdagne köper Protect!

Riksdagsmännens information skyddas med Protect! Bärbara datorer är begärligt gods och stölderna ökar i takt med ökat användande. Nu får riksdagens 349 ledamöter möjlighet att kryptera all information på sin bärbara PC. Skulle datorn komma på avvägar blir informationen helt oläslig för obehöriga. För ändamålet har Riksdagen köpt licens för den svenska säkerhetsprodukten Protect! från Protect Data. En bärbar dator med en hårddisk på normala 1GB kan innehålla informationsmängder motsvarande ett smärre bibliotek eller uppskattningsvis 375 000 A4 blad med text. Av denna informationsmängd är det sannolikt en hel del som är värt att skydda för informationsägaren. Det behöver inte röra sig om hemlig eller sekretessbelagd information utan personliga anteckningar med anknytning till uppdraget, som kan vara känsliga för dem själva eller för andra, om den hamnar i orätta händer. I mina ögon finns det inget annat säkert sätt att skydda information på en bärbar PC än kryptering av lagrad information på datorns hårddisk. För riksdagsmän bör detta vara viktigt eftersom de medverkar i många olika sammanhang och reser mycket med Pc:n säger Anders Malmros ADB säkerhetschef på Riksdagen. Därför erbjuder vi nu alla riksdagens ledamöter Protect!. Protect! är en svenskutvecklad säkerhetsprodukt som krypterar all information som lagras i datorn. Genom att kryptera hårddisken blir den lagrade informationen helt oläslig för obehöriga. För att återskapa informationen till läsbar form krävs en krypteringsnyckel. Denna krypteringsnyckel skapas då användaren anger sitt rätta ID och lösenord vid uppstart av Pc:n. Efter inloggning märker användaren ingenting av Protect!. Informationen blir läsbar och allt som skall sparas krypteras automatiskt på hårddisken. Skulle datorn komma på avvägar eller om någon obehörig försöker starta den förblir allting krypterat. Protect! har en så stark kryptering att det praktiskt sett är omöjligt att återskapa informationen utan tillgång till nyckeln. Protect Datasäkerhet är ett av de ledande specialistföretagen inom datasäkerhet i Norden. Protect Data är distributör för internationellt kända datasäkerhetsföretag samt utvecklar egna produkter för att skydda information som lagras i datorn. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. För mer information kontakta gärna: Sten Sörenson Anders Malmros Affärsområdeschef ADB säkerhetschef Protect Datasäkerhet AB Riksdagen 08-459 54 27 08-786 48 75 sten.sorenson@protect-data.se

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser