Telia Systems och Protect Data tecknar ramavtal

Telia Systems AB, Teliakoncernens produktförsörjningsbolag, och Protect Data har tecknat ett ramavtal inom IT-säkerhetsområdet. Avtalet gäller Protect Datas samtliga produktområden och är det andra ramavtalet som Protect Data tecknar med en stor svensk koncern på kort tid. Det är inte mer än två veckor sedan Protect Data gick ut med ett pressmeddelande om att ett ramavtal tecknats mellan Protect Data och Posten Sverige AB. Avtalet med Telia Systems AB innebär att Telias alla marknadsbolag kan förse sina kunder med Protect Datas samtliga produkter. - Det är omöjligt att sätta en prislapp hur mycket avtalet kan vara värt då det är direkt relaterat till hur väl Telia lyckas implementera IT säkerhet i sina kundlösningar, t ex genom att utnyttja Internet i olika affärsutvecklingsprojekt. Huvudsaken är att det blir lättare för Telia att erbjuda sina kunder bra lösningar inom ett område som annars kan innebära flera månaders utvärderingsarbete, säger Carl Rosvall, VD på Protect Data. - Protect Data känns tryggt och stabilt. De har funnits länge på marknaden och då vi själva använder ett antal av deras lösningar känns ett avtal med dem naturligt. Det är viktigt för Telia att vi kan erbjuda våra kunder bra lösningar från en leverantör med djupa kunskaper inom IT säkerhetsområdet, säger Jan Majlund, inköpschef på Telia Systems AB. Protect Datasäkerhet AB är ett av de ledande specialistföretagen inom datasäkerhet i Norden. Protect Data är distributör för internationellt kända datasäkerhetsföretag samt utvecklar egna produkter för att skydda information som lagras i datorer. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Bolaget är noterat på Stockholm Fondbörs O-lista. För mer information vänligen kontakta: Carl Rosvall Jan Majlund VD, Protect Data Inköpschef Telia Systems AB carl.rosvall@protect-data.se jan.j.majlund@telia.se

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser