Windows kan äntligen göras säkert i stora organisationer

Ny produkt: Protect! 3.0 WINDOWS KAN ÄNTLIGEN GÖRAS SÄKERT I STORA ORGANISATIONER. Med ett nyutvecklat avancerat administrationssystem möjliggör Protect Datas nya version Protect! 3.0 att organisationens säkerhetspolicy efterlevs på alla PC, hemdatorer och bärbara oavsett om Win 95/98 eller NT används. Största nyheten är en unik nätverksanpassad administration och bakgrundsinstallation som minimerar störningar i arbetet vid installation, underhåll och administration. Med Protect! installerad skyddas all information på datorns hårddisk. Utan rätt användarnamn och personliga lösenord är informationen omöjlig att läsa. Det går helt enkelt inte att starta systemet då inloggningen till PC:n sker före start av operativsystemet. - Vi börjar se ett stadigt ökat behov av denna typ av produkt till följd av den ökande hem PC försäljningen. Organisationer inser att viktig information ligger fullständigt oskyddad på stöldbegärliga datorer i olarmade lokaler säger Sten Sörenson, affärsområdesansvarig på Protect Data. Nyheterna i 3.0 är främst den unika administrationen. Protect!s administrations-verktyg gör det lätt att upprätthålla organisationens säkerhetspolicys hela vägen från nätverket till användarmaskinen. Administratören kan skapa en färdigkonfigurerad installation (masterprofil) som definierar de regler som företaget och organisationen måste följa. Med installationen av Protect! kan företaget försäkra sig om att information lagrad på alla arbetsstationer, fristående och bärbara PC förblir oåtkomlig för obehöriga. Efter inloggningen märker användaren, liksom tidigare, ingenting av krypteringen. Protect! är helt transparent och krypteringen sker omedelbart och automatiskt utan prestandaförlust eller åtgärder av användaren. Protect Datasäkerhet AB är ett av de ledande specialistföretagen inom datasäkerhet i Norden. Protect Data är distributör för internationellt kända datasäkerhetsföretag samt utvecklar egna produkter för att skydda information som lagras i datorn. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. För mer information kontakta gärna: Sten Sörenson, Affärsområdeschef, Protect Datasäkerhet AB, Tel 08-459 54 27. sten.sorenson@protect-data.se De största nyheterna i Protect! 3.0 är: * Stödjer Windows 98 (och givetvis fortfarande Win95 och NT 4.0) * Fullt utbyggd central administration, administratören kan installera, konfigurera och modifiera alla installerade PC över WAN * Stöd för automatiserad installation. * Bakgrundskryptering (PC:n kan användas som vanligt under den initiala krypteringen av disken). * Hanteringen av partitionskryptering är mycket förenklad. * Bootskydd. * Flera krypteringsalgoritmer. * Loggexport till NT:s säkerhetslogg. * Central distribuerad mjukvaruuppgradering . * Protect! är fullt skalbar och kompatibel med alla standard applikationer. * Flera användare kan arbeta på samma PC utan att komma åt varandras information eller lösenord. * Stöd för fjärrinloggning. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/02/19981202BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/02/19981202BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

Med lång erfarenhet av informationssäkerhet för stora företag och organisationer skapar Protect Data den optimala säkerhetslösningen i varje enskilt fall. Utöver en säker IT-miljö skapas mervärden som t ex minskade kostnader. Med utgångspunkt i kundens situation skapas totallösningar, förbättringar av existerande lösning, eller punktinsatser

Dokument & länkar