Offentliggörande av Substansvärdet för Proventus Capital Partners II

Informationen är sådan som Proventus Capital Partners II AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2018 klockan 9.00.

Idag offentliggörs att substansvärdet för Proventus Capital Partners IIs kapitalandelslån, uppgick till 28 886 kronor per andel vid marknadens stängning den 30 april 2018.

Substansvärdet för Proventus Capital Partners IIs kapitalandelslån fastställs vid kvartalsslut samt i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden.

Substansvärdet har fastställts till följd av att Proventus Capital Partners II i enlighet med villkoren amorterat 188 Mkr till innehavarna av kapitalandelslånen och ägarna.

Daniel Sachs, VD Proventus, telefon: 08 723 31 00

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital Partners genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital Partners totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capital Partners fonder. Proventus Capital Partners IIs kapitalandelsbevis är utgivna av Proventus Capital Partners II AB (publ) och noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till cirka 30.

Prenumerera

Dokument & länkar