Offentliggörande av Substansvärdet för Proventus Capital Partners III

Informationen är sådan som Proventus Capital Partners III AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2018 klockan 9.00.

Då Proventus Capital Partners III minskat sitt kapital med 158 miljoner kronor genom amortering till innehavarna av kapitalandelsbevisen och ägarna har substansvärdet för Proventus Capital Partners IIIs kapitalandelslån fastställts. Substansvärdet fastställs vid kvartalsslut samt i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden.

Amorteringen uppgick till 20 000 kronor per kapitalandelsbevis av serie A och 500 000 kronor per kapitalandelsbevis av serie B samt 17 miljoner kronor till ägarna.

Vid marknadens stängning den 30 april 2018 uppgick substansvärdet för Proventus Capital Partners IIIs kapitalandelslån till 759 791 kronor per andel för kapitalandelslån av serie A och till 19 201 492 kronor per andel för kapitalandelslån av serie B. Beräkningen av substansvärdet beaktar nämnda amortering samt en uppdaterad värdering av portföljen.

Daniel Sachs, VD Proventus, telefon: 08 723 31 00

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital Partners genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital Partners totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capital Partners fonder. Proventus Capital Partners IIIs kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av Proventus Capital Partners III AB (publ) och noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 50.

Prenumerera

Dokument & länkar