PROVENTUS OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS ALPHA

Informationen är sådan som Proventus Capital Partners Alpha AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2017 klockan 12.30.

Pressmeddelande

Stockholm, 7 juli 2017

Proventus offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners Alphas kapitalandelsbevis uppgick till 1 022 780 kronor per andel vid marknadens stängning 30 juni 2017.

För det andra kvartalet utbetalas ingen löpande avkastning.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners Alpha består till 100 procent av privata företagslån.

Under det andra kvartalet gjorde Proventus Capital Partners Alpha tilläggsinvesteringar i två privata företagslån.

Daniel Sachs, VD Proventus

Telefon: 08-723 31 00

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital Partners genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital Partners totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capital Partners fonder. Proventus Capital Partners Alphas kapitalandelsbevis är utgivna av Proventus Capital Partners Alpha AB (publ) och noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 20.

Prenumerera

Dokument & länkar