PROVENTUS OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS II

Informationen är sådan som Proventus Capital Partners II AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7april 2017 klockan 15.00.

Proventus offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners IIs kapitalandelslån uppgick till 196 398 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 mars 2017.

16 217 kronor per andel i löpande avkastning kommer att betalas ut den 18 april 2017 och den 28 april 2017 görs en amortering om 49 000 kronor per andel.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners II består till 100 procent av privata företagslån.

Två privat företagslån och en noterad företagsobligation återbetalades under det första kvartalet.

telefon:
08-723 31 00

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital Partners genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital Partners totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capital Partners fonder. Proventus Capital Partners IIs kapitalandelsbevis är utgivna av Proventus Capital Partners II AB (publ) och noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till cirka 30.

Prenumerera

Dokument & länkar