PROVENTUS OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS III

Informationen är sådan som Proventus Capital Partners III AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2017 klockan 15.00.

Proventus offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners IIIs kapitalandelsbevis uppgick till 862 275 kronor per andel för kapitalandelsbevis av serie A och till 21 719 974 kronor per andel för kapitalandelsbevis av serie B vid marknadens stängning 31 mars 2017.

För det första kvartalet utbetalas löpande avkastning med 8 781 kronor för kapitalandelsbevis av serie A och 219 525 kronor för kapitalandelsbevis av serie B den 18 april 2017.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners III består till 10,4 procent av noterade företagsobligationer och till 89,6 procent av privata företagslån.

Under det första kvartalet gjorde Proventus Capital Partners III nyinvesteringar i ett privat företagslån samt tilläggsinvesteringar i fem befintliga privata företagslån. En noterad företagsobligation delamorterades.

telefon:
08-723 31 00

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital Partners genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital Partners totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capital Partners fonder. Proventus Capital Partners IIIs kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av Proventus Capital Partners III AB (publ) och noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 50.

Prenumerera

Dokument & länkar