PROVENTUS OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS III

Informationen är sådan som Proventus Capital Partners III AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2017 klockan 12.30.

Pressmeddelande

Proventus offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners IIIs kapitalandelsbevis uppgick till 870 109 kronor per andel för kapitalandelsbevis av serie A och till 21 930 245 kronor per andel för kapitalandelsbevis av serie B vid marknadens stängning 30 juni 2017.

För det andra kvartalet utbetalas löpande avkastning med 1 848 kronor för kapitalandelsbevis av serie A och 46 200 kronor för kapitalandelsbevis av serie B den 14 juli 2017.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners III består till 9,8 procent av noterade företagsobligationer och till 90,2 procent av privata företagslån.

Under det andra kvartalet gjorde Proventus Capital Partners III tilläggsinvesteringar i en befintlig företagsobligation och i fyra befintliga privata företagslån. En noterad företagsobligation delamorterades.

Daniel Sachs, VD Proventus

Telefon: 08-723 31 00

Proventus Capital Partners är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital Partners genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capital Partners totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capital Partners fonder. Proventus Capital Partners IIIs kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av Proventus Capital Partners III AB (publ) och noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 50.

Prenumerera

Dokument & länkar