Om oss

Proventus är ett privatägt företag som varit aktiv på den nordiska och europeiska kapitalmarknaden i mer än 40 år. Proventus investerar i företag i förändring och tillhandahåller utvecklingskapital genom lånefinansiering av medelstora företag i behov av expansions- och omstruktureringskapital och genom investeringar i publika företagsobligationer. Inom ramen för denna inriktning investerar Proventus eget och externt kapital genom saminvesteringsbolaget Proventus Capital Partners. Proventus bidrar även aktivt till utvecklingen av sina aktieinnehav samt bedriver egen kapitalförvaltning. Proventus är också en av grundarna av Berättarministeriet och engagerade i kulturinstitutionerna Magasin 3 Stockholm Konsthall och Judiska Teatern i Stockholm. Proventus har grundats och ägs av Robert Weil.