Marknadsmeddelande 236/16 - Information om företrädesemission Provide IT Sweden AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (PROVIT) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 10 oktober 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 11 oktober 2016.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 14,50 sek per aktie. (1:7 á 14,50 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 17 oktober, 2016 till och med den 31 oktober 2016. Teckningstiden är den 17 oktober 2016 till och med den 2 november 2016.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 17 oktober 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: PROVIT TR
ISIN-kod: SE0009190028
Orderboks-ID: 127680
Första handelsdag: 17 oktober 2016
Sista handelsdag: 31 oktober 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: PROVIT BTA
ISIN-kod: SE0009190036
Orderboks-ID: 127681
Handelsperiod: 17 oktober 2016 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 6 oktober 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se

Om oss

Provide IT skapar affärsnytta för organisationer genom att utveckla webb- och mobilapplikationer inom vedertagna plattformar.