Provide IT väljs för att utveckla portal

Bolaget har accepterat ett systemutvecklingsarbete av en ny portal till en ny kund med säte i Göteborg. Bolaget planerar att under närmsta dagarna teckna ett mer detaljerat avtal kring uppdraget. Ordervärdet motsvarar ca 500-700 TSEK och förväntas framförallt produceras under april-september 2018. 

För ytterligare information

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Om bolaget
Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt och med hög lönsamhet.

Om oss

Provide IT skapar affärsnytta för organisationer genom att utveckla webb- och mobilapplikationer inom vedertagna plattformar.

Prenumerera