Uppdatering kring försäljningssatsning i Norge

Under november månad har bolaget besökt reklam- och kommunikationsbyråer i Osloområdet. Bolaget har tidigare meddelat att bolagets erbjudande verkar lika intressant för norska företag som svenska inom segmentet reklam- och kommunikation samt att försäljningssatsningen beräknas tillföra intäkter under bolagets fjärde kvartal, januari-mars 2018.

Bolaget har nu erhållit beställning av webbproduktion från en reklambyrå stationerad i Oslo som förväntas produceras under innevarande kvartal, bolagets tredje kvartal. Vidare har bolaget fått flertalet förfrågningar på kommande projektarbeten från andra reklambyråer i Olsoområdet. 

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB
Tel: 0762519670
Mail: bawan@provideit.se 

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt och med hög lönsamhet.

Om oss

Provide IT skapar affärsnytta för organisationer genom att utveckla webb- och mobilapplikationer inom vedertagna plattformar.

Prenumerera

Dokument & länkar