Årets första nio månader i sammandrag:

Årets första nio månader i sammandrag: * NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 15% TILL 613 Mkr. KORRIGERAD FÖR AVYTTRAD VERKSAMHET VAR ÖKNINGEN 36%. * RESULTATET EFTER FINANSNETTO FÖRBÄTTRADES MED 25 MkrTILL 10,8 (-14,2) Mkr. * RESULTATET PER AKTIE UPPGICK TILL 0,55 (-0,72) kr. * 1 MILJON AV DE EGNA PROVOBIS-AKTIERNA AVYTTRADES FÖR 17,5 Mkr. BELOPPET FÖRDES I SIN HELHET DIREKT TILL FRITT EGET KAPITAL, VAREFTER DEN SYNLIGA SOLIDITETEN PER 1998-09-30 UPPGICK TILL 26,1 (4,2)%. * PROVOBIS HOTELS RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPPGICK TILL 19,8 (2,5) Mkr. * PROGNOSEN FÖR 1998 ÅRS RESULTAT EFTER FINANSNETTO JUSTERAS UPP YTTERLIGARE TILL 20-22 (12,9) Mkr. Viktiga händelser under årets första nio månader: FYRA NYA HOTELLRÖRELSER FÖRVÄRVADES: PROVOBIS HOTEL STATT I VÄXJÖ PROVOBIS STAR HOTEL I SOLLENTUNA PROVOBIS STAR HOTEL I LUND OCH PROVOBIS LULEÅ STADSHOTELL. AVTAL TRÄFFADES OM ÖVERLÅTELSE AV 9 EGNA CLOCKENHETER SAMT OM AVSLUT AV MERPARTEN AV CLOCKS FRANCHISEAVTAL. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/30/19981030BIT00060/bit0001.doc

Dokument & länkar