Provobis hotel & restauranger ab (publ) erbjuder nyckelpersoner i bolaget att köpa aktier.

PROVOBIS HOTEL & RESTAURANGER AB (publ) ERBJUDER NYCKELPERSONER I BOLAGET ATT KÖPA AKTIER. Provobis har idag, i samarbete med Matteus Fondkommission AB, erbjudit c:a 60 nyckelpersoner inom Provobiskoncernen att förvärva aktier i Provobis. Erbjudandet riktar sig i första hand till hotelldirektörer, källarmästare, säljpersonal etc, samt personal anställd vid huvudkontoret i Göteborg. Storleken på aktieposterna varierar mellan 2.500 och 20.000 aktier av serie B och avsluten kommer att göras till kursen 16 kr/aktie. Det totala antalet erbjudna aktier uppgår till 300.000 av serie B och personalen kommer att förvärva dessa av Matteus Fondkommission. Aktierna har ställts till förfogande av Investment AB Bure. Provobis eget innehav av 800.000 aktier av serie B är oförändrat, men kommer som tidigare meddelats att avyttras innan halvårsskiftet 1999. Erbjudandet innebär, om det utnyttjas i sin helhet, att nyckelpersoner inom organisationen kommer att förvärva aktier motsvarande c:a 1,5% av kapitalet och 1,2% av rösterna. Befattningshavare inom koncernen innehar efter ett sådant förvärv aktier motsvarande c:a 3,3% av kapitalet och 2,6% av rösterna i bolaget Göteborg 1998-12-17 Provobis Hotel & Restauranger AB (publ) Uwe Löffler VD/Koncernchef Tel: 031/80 40 55 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00280/bit0002.pdf

Dokument & länkar