Anknytning – mest lästa ämnet på Psykologiguiden

Psykologiguiden hade fler än 200 000 besök under januari. Anknytning är ett ämne som lockar läsarna. Ny artikel om barns anknytning berättar om risker och möjligheter.

”För ett barn är en trygg anknytning till minst en person nödvändig för att bli en trygg individ med god självkänsla, och för att själv kunna utveckla kärleksfulla relationer.

De anknytningsmönster man utvecklar som barn återspeglar sig i de relationer man har till andra människor under hela livet. En trygg anknytning är en förutsättning för både stabila och harmoniska relationer och självständighet.

Separationer kan skada en anknytningsrelation. Men också om den vuxne alltför ofta inte svarar på barnets signaler, eller svarar på ett oförutsägbart sätt, kommer anknytningen att påverkas. En allvarligt skadad anknytning uppstår också om anknytningspersonen, som ska representera trygghet, samtidigt utgör ett hot. En förälder som utsätter sitt barn för misshandel, vredesutbrott eller försummelse skapar ett känslomässigt kaos hos barnet som tvingas söka skydd hos den det samtidigt söker skydd ifrån.

Men anknytningsmönster är inte något statiskt. Hur negativa erfarenheter vi än bär med oss från barndomen, kan vår förmåga att knyta an förändras och förbättras, om vi gör nya positivare erfarenheter tillsammans med till exempel en vän eller kärlekspartner.”

Läs Jenny Klefboms nya artikel om barns anknytning på Psykologiguiden.

Länk till hela artikeln:

Susanne Bertman

Pressansvarig Psykologiguiden

0709 67 64 13

susanne.bertman@psykologforbundet.se

Psykologiguiden är en kvalitetssäkrad webbportal om psykologi. Den ägs av Sveriges Psykologförbund som är psykologernas fack- och yrkesförbund.

Taggar:

Kontakt

  • Psykologguiden

Prenumerera