Läs nya numret av Psykologtidningen

Envishet och fackligt samarbete kan leda till löneökning. Läs om landstingspsykologerna i Västmanland som på ett år rekordhöjde lönerna med 12,7 procent. Läs också ansiktsblindhet, om ljudlandskapet i städerna samt om psykologen som botar tandläkarskräck. Och mycket mer i nya numret av Psykologtidningen.

PSYKOLOGTIDNINGEN nr 2/2012

 

Psykologer rekordhöjde sina löner

12,7 procent. Så mycket ökade landstingspsykologernas löner i Västmanlands län jämfört med 2010, visar Sveriges Psykologförbunds lönestatistik.

– Det är resultatet av ett enträget fackligt samarbete, säger Christian Bergbom, ptp-psykolog och ledamot i den lokala Psykologföreningen.

 

Högre lön efter specialistutbildningen

2 000 kronor mer i månadslön fick psykolog Peter Söderstrand när han, efter specialistutbildningen, fick specialisttjänsten som neuropsykolog på Neuropsykiatriska enheten i Borås.

– Egentligen är det för lite, då det är en tjänst som inrättats för att verksamheten är i behov av en högre kompetensnivå. Mellan 3 000 och 5 000 kronor är mer rimligt, säger Peter Söderstrand.

 

Mot ett bättre ljudlandskap

Att trafikljud stressar mer än ljudet av en fontän är kanske inte så konstigt. Men beroende på ljudstyrka och karaktär kan även vattenljud skapa onödig stress. Enligt miljöpsykologerna Mats E Nilsson och Östen Axelsson borde arkitekter och samhällsplanerare ägna större intresse åt planering för ett bättre ljudlandskap i städerna.

 

Läs även forskningsartikeln om ansiktsblindhet, oförmågan att känna igen ansikten, samt om psykologen som botar tandläkarskräck. Om detta och mycket mer på: www.psykologtidningen.se

 

Kajsa Heinemann, redaktör.

Kontakt: kajsa.heinemann@psykologforbundet.se

Eller tel: 08/567 06 452 eller 0709/676 478.

Mejla även: tidningen@psykologforbundet.se