NYTT NUMMER AV PSYKOLOGTIDNINGEN!

PRESSMEDDELANDE: NYTT NUMMER AV PSYKOLOGTIDNINGEN NR 2 2013

I vårt nya fullmatade nummer av Psykologtidningen får du läsa:

Forskningsartiklar:

  • om de processer som finns bakom flockbeteende på aktiemarknaden, skriver forskaren Maria Andersson i vår andra del i serien ”Psykologi och ekonomi”. Enligt henne agerar investerare på aktiemarknaden sällan självständigt, utan tenderar att följa majoritetens beslut - även vid uppenbart felaktiga bedömningar.

  • om Acceptance Commitment Therapy (ACT), den psykologiska behandlingsmetoden som fått allt större empiriskt stöd vid långvarig och svårbehandlad smärta. Psykologen och forskaren Rikard Wicksell, verksam vid Sektionen för beteendemedicinsk smärtbehandling vid Karolinska Universitetssjukhuset, beskriver aktuell forskning inom området.

Intervjuer med:

  • den sydafrikanske psykologen Saths Cooper som delar med sig av sina erfarenheter från åren i fängelset med Nelson Mandela och berättar om psykologins utveckling i landet, som enligt honom gått från att vara ett verktyg för apartheid till att läka såren efter apartheid.

  • psykologen Anders Fernström som på egen hand utvecklat ett IT-baserat behandlingsstöd och som skräddarsyr materialet för varje patient.

Artiklar om:

  • lågutbildade invandrare i Sverige som felaktigt riskerar att få demensdiagnos och om det svensk/danska forskningssamarbetet som därför nu utvecklar säkrare demenstester som ska fungera oavsett utbildningsnivå och kulturell bakgrund.

  • hur psykologerna i Kalmar lyckas så bra i löneförhandlingarna och hur psykologstuderande förbereder sig inför sina första lönesamtal med hjälp av Facebook.

Dessutom:

  • recenserar psykolog Dan Katzs två aktuella böcker som granskat den allt större bokfloden av självhjälpsböcker. Och så blir det debatt om att hög ålder inte ska vara ett hinder för psykologisk behandling.

Om detta och mycket mer i Psykologtidningen!

Kajsa Heinemann, reporter, redaktör och stf ansvarig utgivare

Tel: 08-567 06 452 eller 070-967 64 78

E-post: kajsa.heinemann@psykologforbundet.se eller tidningen@psykologforbundet.se

Hemsidan: www.psykologtidningen.se

Kajsa Heinemann, reporter, redaktör och stf ansvarig utgivare

Kontakt: kajsa.heinemann@psykologforbundet.se

Eller tel: 08/567 06 452 eller 0709/676 478.

Mejla även: tidningen@psykologforbundet.se

Taggar:

Kontakt

  • Psykologtidningen

Prenumerera