Pressmeddelande: Nytt nr av Psykologtidningen (8/2015)

Unik studie där behandlingsmetoden ACT prövas vid akut psykossjukdom. Intervju med Daniel Goleman som gästade Bokmässans välbesökta Psykologiscen i Göteborg. Och fortsatt stort engagemang för mottagandet av flyktingar; nu kommer upprop från såväl Sveriges Psykologförbund som från den europeiska psykologorganisationen, EFPA, om att medlemmar ska ställa sin kompetens till förfogande.

AKTUELLT:

  • Med ACT kan synen på psykossjukdom och psykoterapi komma att förändras. Det hoppas Mårten Tyrberg, psykolog och doktorand vid Västmanlands sjukhus i Västerås, som inlett den första studien i Sverige där ACT prövas vid akut psykossjukdom inom den psykiatriska slutenvården.
  • Möt den amerikanske psykologen och författaren Daniel Goleman, som i 20 års tid lanserat begreppet emotionell intelligens. Nu är han aktuell med ny bok där han ger röst åt Dalai Lamas visioner för en bättre värld, även här är den emotionella intelligensen ett bärande tema.
  • Fortsatt engagemang för flyktingmottagandet. Sveriges Psykologförbund och den europeiska psykologorganisationen, EFPA, uppmanar i upprop att medlemmar ska ställa sin kompetens till förfogande. Läs också psykologen Hawi Medasa om att bedriva psykoterapi med hjälp av tolk.

FORSKNING:

Emotionsreglering - viktig faktor för utveckling av psykisk ohälsa hos unga

Det är inte antalet stressorer som gör att ungdomar utvecklar ohälsa. Nyckeln är emotionsreglering. Utifrån den hypotesen studerar forskargruppen CHAMP vid Örebro universitet utvecklingen av hälsopsykologiska problem bland tonåringar. 

DEBATT:

”Ny forskning talar för egenterapi”, skriver flera forskare om debatten kring momentet utbildningsterapi på psykologprogrammet.

Dessutom recensioner och boktips och mycket mer i Psykologtidningen!

Kajsa Heinemann, reporter, redaktör och stf ansvarig utgivare

Mejl: kajsa.heinemann@psykologtidningen.se

Tel: 08/567 06 452 eller 070/967 6478

Mejla även: tidningen@psykologtidningen.se

Taggar: