Pressmeddelande nr 13/07Psykisk ohälsa vanligast bland utomeuropeiskt födda kvinnor

Den psykiska ohälsan är vanligast bland utomeuropeiskt födda kvinnor med dålig förankring i både sin gamla kultur och den svenska. Men det är inte främst ett förortsproblem, berättar psykolog Azra Abazari.

Risken att drabbas av psykisk ohälsa är dubbelt så stor för utomeuropeiskt födda kvinnor som saknar ett socialt nätverk, jämfört med Sverigefödda kvinnor med socialt nätverk. Det visar en studie från Folkhälsoinstitutet.

– Det handlar till stor del om unga kvinnor som tidigare varit starka, kanske politiskt aktiva i sina hemländer, välutbildade och som till synes verkar vara väl integrerade i Sverige, säger psykolog Azra Abazari som både arbetar på Familjeteamet i det invandrartäta Rinkeby och på sin privata mottagning i Stockholms innerstad.

Ny metod förbättrar samspelet barn-föräldrar

Med den terapeutiska metoden Theraplay förbättras samspelet mellan barn och föräldrar. Metoden fungerar från det att barnet är nyfött och fram till tonåren, uppger företrädare för Theraplay. Den används redan inom barnpsykiatrisk verksamhet och nu börjar även psykologer inom mödra- och barnhälsovården intressera sig för metoden.

Läs mer i nya numret!

Peter Örn, redaktör Psykologtidningen fax: 08 567 06 490, tel: 08 567 06 452 e-post: peter.orn@psykologforbundet.se

Kontakt

  • Psykologtidningen

Prenumerera